Pred účastníkov kaviarne predstúpi Doc. Jana Jurkovičová s témou Malé písmenká veľké pravdy o zdraví.

V októbri sa aj Banská Bystrica zapojila do celoslovenského projektu Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pod názvom Veda v centre. Cieľom projektu je organizácia tzv. vedeckých kaviarní, neformálnych stretnutí predstaviteľov vedeckej komunity, akademickej obce, študentov a v neposlednom rade aj širokej verejnosti. Prednášky spojené s diskusiou v prostredí v štýle kaviarne sa konajú v štyroch mestách na Slovensku – v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a Prešove.

Hosťom prvej vedeckej kaviarne v Banskej Bystrici bol jazykovedec prof. Ján Sabol z Košíc, vystúpil s prednáškou Reč ako jazýček na váhach istoty. Zajtra, vo štvrtok, o 17,00 pred účastníkov kaviarne predstúpi Doc. Jana Jurkovičová s témou Malé písmenká veľké pravdy o zdraví. 16. decembra sa záujemcom o vedu predstaví dr. Boris Tomášik z Banskej Bystrice.

Podujatie by sa malo konať jeden štvrtok v mesiaci v popoludňajších hodinách (15:30 alebo 17,00) v priestoroch Rektorátu Univerzity Mateja Bela. Vstup je zadarmo, účasť si možno rezervovať najneskôr jeden deň vopred prostredníctvom emailu vedecka.kaviaren@umb.sk alebo telefonicky 048/446 1120.