Vakcinačné centrum prevádzkované FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica sa od 13. apríla 2022 sťahuje zo vzdelávacieho centra Eduka do starého nemocničného areálu na ulicu Cesta k nemocnici 1, kde bude očkovanie proti Covid-19 zabezpečovať Infektologická ambulancia.

Očkovať sa bude vždy v stredu. V čase od 9.00 do 10.00 h budú očkovaní registrovaní záujemcovia a od 10.00 do 11.00 h je vyhradený čas pre neregistrovaných. V stredu 13. apríla začnú vakcínou Janssen. Nasledujúci týždeň to bude vakcína Nuvaxovid a následne Comirnaty. „Na ďalšiu dávku rovnakej vakcíny môžu prísť záujemcovia po troch týždňoch,“ informuje MUDr. Diana Vološinová, PhD., primárka Oddelenia infektológie.

Očkovacie centrum nemocnica zriadila v čase vrcholiacej pandémie v priestoroch vzdelávacieho centra dočasne, vzhľadom na akútnu potrebu zabezpečenia vakcinácie vysokého počtu obyvateľstva v krátkom čase. „Vzhľadom na stabilizáciu situácie s ochorením Covid-19 je potreba vakcinácie nižšia, ale bude pravdepodobne potrebná ešte značné obdobie. Prevádzkovanie vakcinačného centra v priestoroch EDUKY nám blokovalo personál z oddelení a zároveň priestory pre organizáciu vzdelávania,“ vysvetľuje dôvody zmeny Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka nemocnice.

„Zmena miesta je dohodnutá aj s NCZI, takže registrovaným záujemcom príde do SMS okrem termínu aj aktuálna adresa, kam sa majú na očkovanie dostaviť,“ doplnila MUDr. Martina Flašková, koordinátorka vakcinačného centra.

Plán očkovania proti Covid – 19 na najbližšie obdobie

Kde: Infektologická ambulancia, Oddelenie infektológie, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica

Kedy: 9.00 – 10.00 h registrovaní, 10.00 – 11.00 h neregistrovaní

Vakcíny: 13. apríl – Janssen (len dospelí), 20. apríl – Nuvaxovid (len dospelí), 27. apríl – Comirnaty (dospelí, deti 12 – 17 rokov)