Stredoslovenská galéria pozýva na tvorivú dielňu k výstave Ivana Csudaia Druhá retrospektíva, ktorá sa uskutoční v sobotu 29. júla o 13.00 hod. v Praetoriu na Námestí Štefana Moysesa.

Na výstave Druhá retrospektíva 2010 — 2017 predstavuje Ivan Csudai veľkoformátové maľby, ktoré vznikli za posledných sedem rokov. Jeden z ústredných Csudaiovych vizuálnych kódov, medvedík Teddy, pôsobí na maľbách ako prostredník medzi prirodzeným a nadprirodzeným svetom, detstvom a dospelosťou. Môžeme ho tiež čítať ako znak, ale i predmet, ktorý v nás vyvoláva náladu či emóciu.

Divák môže v maľbách nachádzať tri druhy tvorby pohybujúce sa na pomedzí lyriky, epiky a drámy. Oproti nim stojí individuálny autorský štýl, ktorý v prirodzenom procese nimi paralelne prechádza, koriguje a vdychuje autentickosť.

Na tvorivej dielni sa prostredníctvom práce s pracovným listom návštevníci oboznámia s tvorbou a samotnou témou autora. Súčasne budú hravou formou skúmať obrazové kódy a za pomoci farebného papiera vytvárať vlastné formy, ich tvarové variácie a prelínania. Tvorivá dielňa, ktorá je vhodná pre dospelých, študentov a rodiny s deťmi od desať rokov potrvá až do 16-tej hodiny.