Stredoslovenské múzeum pripravilo opäť v období Dní mesta pokračovanie úspešnej výstavy PhDr. Vladimíra Sklenku „Banská Bystrica na historických fotografiách a pohľadniciach 2“, ktorá prezentuje návštevníkom Stredoslovenského múzea čiernobiele a farebné veduty, fotografie, pohľadnice. A to v termíne od druhého septembra do tretieho októbra.

Vystavené pohľady zachytávajúce rôzne časti Banskej Bystrice a ich vývoj (Námestie, Mestský hrad, Dolnú ulicu, Hornú ulicu, Kalváriu, Evanjelický kostol, asanovanú židovskú synagógu, mestské opevnenie, hrable ne Hrone, pôvodnú železničnú stanicu, staré mosty, atď.) a rôzne udalosti napr. (návšteva A. Hlinku v Banskej Bystrici, Návšteva Klementa Gottwalda v Banskej Bystrici, prvý let lietadla v Banskej Bystrici).

Výstava bude doplnená aktuálnymi fotografiami vybraných budov a priestorov v súčasnej podobe. Výstava tak ukazuje návštevníkom prečo v Banskej Bystrici platilo príslovie: „Za živa v Bystrici, po smrti v nebi“, čo Banská Bystrica stratila a čo získala po architektonickej stránke v priebehu 150 rokov. Výstava nadväzuje na fotografickú výstavu z minulého roka Banská Bystrica a Radvaň v historickej fotografii.