Na jednom z najväčších svetových gastronomických podujatí dobrého a zdravého jedla Salone del Gusto a Terra Madre v talianskom Turíne sa v dňoch 25.- 29.októbra 2012 po prvý krát v histórii predstavilo aj Slovensko.

Počas piatich dní navštívilo veľtrh viac ako 220 tisíc návštevníkov, svoju potravinovú kultúru na ňom prezentovalo 97 krajín sveta z Európy, Afriky, Ameriky, Ázie, Austrálie a Oceánie a viac ako 600 vystavovateľov zo všetkých regiónov Talianska. Slovensko zastupovali konvíviá Slow Food Banská Bystrica a Slow Food Pressburg, ktoré v spolupráci s miestnymi producentmi veľmi úspešne prezentovali regionálne špeciality a gastronomické produkty.

Štvorčlenná delegácia Slow Food Banská Bystrica pod vedením predsedu Igora Pašmíka a podpredsedníčky Oľgy Luptákovej prezentovala nielen regionálnu gastronómiu, ale aj zaujímavosti a krásy banskobystrického kraja. V spoločnom regionálnom stánku bol hlavným lákadlom Salaš Zbojská, známy svojimi tradičnými výrobkami a atraktívnou horehronskou salašníckou kultúrou.

„Poďakovanie za úspešnú reprezentáciu kraja patrí podporovateľom a sponzorom – Banskobystrickému samosprávnemu kraju, ktorý podporil prezentáciu Slow Food Banská Bystrica a prispel propagačnými materiálmi, Partnerstvu Muránska planina – Čierny Hron, ktoré finančne podporilo prezentáciu Salaša Zbojská,  rodinnej firme Vinohrady a pivnice Zsigmond, ktorá poskytla sponzorsky svoje produkty a Združeniu pre rozvoj vidieka za organizačné, finančné a obsahové zabezpečenie propagácie a prezentácie na veľtrhu,“ uviedol Igor Pašmík zo Slow Food Banská Bystrica.