Katarína Sedláková, bulharistka a polonistka, pracuje ako odborná pracovníčka Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej v Martine. V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici predstaví svoju knihu „Tá ideme“.

taidemesvkbbPredseda Žilinskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov Peter Mišák sa o knihe vyjadril nasledovne: „… ide o jemnú mozaiku pôvabných miniatúr, čŕt a reflexií autorky z ciest po Európe.“ V knihe spomína niekoľko krajín, no dominuje Poľsko a predovšetkým Bulharsko, ktoré si autorku celkom získalo. Katarína Sedláková nám sprostredkúva vo svojej knihe skutočné Bulharsko, ktoré možno spoznať počas zimných mesiacov. Ako sama píše v knihe „Tá ideme“, január je najbulharskejší mesiac. „V tom čase všetci sedia v teplej krčme, pijú, rozprávajú sa a pritom riešia krížovky.“ V jej rozprávaní cítiť, že si všíma detaily, pozoruje ľudí, rozpráva sa s nimi. Svoje zážitky nedokumentuje prostredníctvom fotografií, ale snaží sa prežiť každú chvíľu v tejto krajine naplno a ako spomienku si zapíše radšej pár riadkov o tom, čo prežila.

Centrom záujmu autorky je tiež súčasná bulharská dráma, ktorú spoznala prostredníctvom viacerých stretnutí a rozhovorov s jej predstaviteľmi. Dôležitú úlohu určite zohrali stretnutia so spisovateľom Jordanom Radičkovom, či dramatikom Christom Bojčevom.

Tibor Kubička zo Slovenského komorného divadla v Martine je tiež dobrým znalcom súčasnej bulharskej dramatickej tvorby. Bude to on, kto nám predstaví Katarínu Sedlákovú a jej knihu „Tá ideme“.

Stretnutie s autorkou pripravilo Centrum slovanských štúdií Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici a uskutoční sa v pondelok 4. novembra 2013 o 15.00 h v rokovacej miestnosti Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Katarína Sedláková a Tibor Kubička nám predstavia knihu, ktorej hlavnou  témou je cestovanie, či túlanie sa po krajine ako zdroj inšpirácie.