Už  dvanásty rok organizuje Štátna vedecká knižnica   v spolupráci s kultúrno-vzdelávacími zariadeniami v meste Banská Bystrica  cyklus stretnutí s významnými umelcami, vedcami, lekármi, spisovateľmi, športovcami mesta a regiónu pod názvom OSOBNOSTI.

V spolupráci ŠVK  s banskobystrickou hvezdárňou sú predstavované predovšetkým osobnosti  z oblasti prírodných  vied. Pozvanie do Banskej Bystrice  prijal aj významný  meteorológ a klimatológ, vysokoškolský pedagóg prof. RNDr. Milan Lapin CSc., s ktorým bude mať verejnosť možnosť diskutovať na tému klimatických zmien už v pondelok 4. apríla 2011 o 16.00 hod.

Súčasný stav atmosféry, ale aj klimatické zmeny na našej planéte nenechávajú mnohých vedcov ľahostajnými. Zem už všeličo zažila,  všeličo „ju trápi“ a je veľkou otázkou  ako bude jej osud pokračovať.

„Ľudstvo má dve možnosti – prvou je spomaľovanie globálneho otepľovania, druhou adaptačné opatrenia na jeho dôsledky. Za predpokladu, že vezmeme rozum do hrsti„ hovorí prof. Lapin.

Jeho bohatú profesionálnu kariéru prítomným priblíži  prof. et Dr.h.c. Ing. Štefan Luby, DrSc.  Do diskusie prispeje aj  ďalší z bývalých hostí v cykle Osobnosti, geofyzik RNDr. Igor Túnyi DrSc. Bude určite zaujímavé sledovať pohľady odborníkov na širokú škálu  fyzikálnych javov, ktoré človeku pomáhajú a škodia zároveň,  za pomoci ktorých veda  napreduje, ale ľudstvo sa ich niekedy bojí.