Koncert starej hudby v podaní komorného zoskupenia Musica Aeterna, pod umeleckým vedením Petra Zajíčka, v stredu 27.6.2012 o 18.00 h uzavrie sériu koncertov Banskobystrickej hudobnej jari.

Koncert sa uskutoční v exteriéri Barbakanu a v prípade zlého počasia v priestoroch Cikkerovej siene Radnice.

Súbor pre starú hudbu Musica aeterna hrá na starých nástrojoch zo 17. a 18. storočia. Európska hudba a hudba stredoeurópskej, proveniencie 17. a 18. storočia je ťažiskom repertoáru súboru. Popri koncertoch na Slovensku účinkuje Musica aeterna pravidelne aj v zahraničí, dlhodobo spolupracuje s Centrom barokovej hudby vo Versailles.

V programe odznejú diela A. Zimmernanna – Nocturno F dur, W.A.Mozarta – 5 Kontratancov, J.M.Spergera – Rondo D dur, J.Haydna – 12 London Symphonies. Účinkujú: Martina Mestická – flauta, Peter Zajíček – husle, Vladimíra Grenerová – husle, Ján Gréner – viola, Machaela Čibová – violončelo, Ján Prievozník – violine. Vstup na koncert je voľný.