Quantcast

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici už tento štvrtok verejnosti opäť predstaví niektoré skvosty zo svojho zbierkového fondu. Počas výstavy Obnovený pôvab mortuárií s podtitulom Oslava života na jeho konci  bude návštevníkom Thurzovho domu predstavená jedinečná kolekcia mortuárií – smútočných oznámení o úmrtí osôb patriacich do šľachtického stavu.

Návštevníci Thurzovho domu môžu od 6. februára 2014 obdivovať najväčšiu zbierku smútočných oznámení – mortuárií na Slovensku. Podľa slov jedného z kurátorov výstavy Filipa Glocka sa ich v zbierkach slovenských archívov a múzeí zachovalo niekoľko stoviek. Pamäťové  inštitúcie ich získali najmä pri preberaní pozostalostí po majiteľoch kaštieľov a kúrií.

V rozsiahlom, 125 rokov budovanom zbierkovom fonde Stredoslovenského múzea patrí významné miesto práve kolekcii 191 kusov smútočných oznámení. „Vďaka tomuto trojcifernému číslu, môžeme zbierku nášho múzea považovať za najpočetnejšiu nielen na Slovensku, ale aj v krajinách bývalej habsburskej monarchie,“ dodáva Filip Glocko.

Stredoslovenské múzeum spolu s reštaurátorom Štefanom Kockom zachránilo unikátnu zbierku mortuárií

Plagát_na_výstavu_OBNOVENÝ_POVAB_MORTUÁRIÍOd čias zlatého veku papierových heraldických pamiatok v Uhorsku, ktorý datujeme do 18. a 19.storočia, ubehlo už zopár desaťročí. Zub času bol neľútostný k mnohým z nich. Väčšina dochovaných úmrtných oznámení pochádza z pozostalosti rodiny Radvanských a do zbierok Stredoslovenského múzea sa dostala spolu s obrazmi v roku 1957.

Stredoslovenskému múzeu sa v roku 2013 v rámci grantového programu Ministerstva kultúry v I.etape reštaurovania podarilo zachrániť 30 kusov týchto vzácnych artefaktov a z vlastných finančných prostriedkov zreštaurovalo ďalších 20.

Na ich záchrane sa podieľal aj reštaurátor Štefan Kocka. Jednotlivé kroky jeho práce zachytáva dokument, ktorý verejnosti približuje náročný postup pri reštaurovaní a záchrane spomínanej kolekcie mortuárií. Výstava tak okrem zbierky jedinečného významu z hľadiska rozsahu a umeleckej kvality poskytuje návštevníkom aj odborný pohľad na problematiku reštaurovania.

Stredoslovenské múzeum slávnostne sprístupní už tento štvrtok doposiaľ neprezentovanú kolekciu zreštaurovaných mortuárií o 16.00 h v Thurzovom dome na Námestí SNP v Banskej Bystrici.