Februárové Stretnutie s minulosťou pod Zelenou klenbou bude tentokrát patriť medzinárodne uznávanému historikovi – Romanovi Holecovi, pre ktorého skúmanie minulosti  nie je len povolaním, ale najmä celoživotným poslaním.

Výsledkom jeho dlhoročného snaženia je popularizácia dejinných udalostí predovšetkým z 19. storočia. Už najbližšiu stredu o 17-tej hodine sa návštevníci Thurzovho domu pozrú zblízka na to, ako vnímali ľudia vstup do 20. storočia  a čo to vlastne je švajčiarska Monte Verita (Vrch pravdy). Ľudia v obavách z nadchádzajúceho nového storočia boli naplnení zmätkom a rozporuplnými pocitmi, balansujúc na pomedzí od optimizmu z nového začiatku až po pochmúrne myšlienky na zánik civilizácie v dôsledku ľudského zlyhania.

Únik z týchto myšlienok hľadala vtedajšia inteligencia najmä v prírode  a v snahe o reformný spôsob života, ktorým by odvrátili hrozbu blížiacej sa katastrofy na základe predchádzajúceho zlyhania náboženských učení a zneužitia vedy a techniky v neprospech ľudstva, pomenúva vtedajšie problémy historik Roman Holec. Pomery v spoločnosti podnietili vznik komunít založených na báze rovnosti a splynutia človeka s prírodou. K takýmto spoločenstvám radíme aj kultový spolok európskej inteligencie – švajčiarsku Monte Verita (Vrch pravdy), pri zrode ktorej stál aj Slovák Albert Škarvan. Myšlienky tejto spoločnosti vplývali aj na slovenskú inteligenciu vtedajšej éry, medzi inými aj na Janka Jesenského či Jána Maliarika.

Spoznať osud komúny Monte Verita v 20. storočí a dozvedieť sa viac o vtedajších časoch a o ľuďoch, ktorí tú dobu tvorili a o ich odkaze pre súčasnosť, pozýva do Thurzovho domu riaditeľ Stredoslovenského múzea Roman Hradecký.