Stredoslovenská galéria pozýva na prednášku riaditeľky Archívu Múzea SNP Tatiany Babušíkovej o počiatkoch Múzea SNP, ktoré boli späté s budovou Pretória. Uskutoční sa v utorok 27. februára 2018 o 17.00 h v Pretóriu na Námestí Štefana Moysesa 25.

Prednáška priblíži Pretórium v období budovania Ústavu SNP v roku 1949 a ako sídlo Múzea SNP a jeho prvej expozície v rokoch 1955 až 1969. Tatiana Babušíková je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, od roku 1984 pracuje v Múzeu SNP najprv na dokumentácii obrazových záznamov, neskôr ako vedúca dokumentačného oddelenia a od roku 1995 ako riaditeľka Archívu Múzea SNP. Prednášku bude prezentovať Lenka Michalovová.

Podujatie bude realizované ako sprievodné podujatie k výstave Mám rada pozornosť, ktorá je výsledkom umeleckého výskumu, ktorý pracuje s priestorom budovy Pretória SSG v Banskej Bystrici. Zaoberá sa umeleckou a teoretickou reflexiou historickej budovy a myšlienkou otvorenosti galerijnej inštitúcie, ktorá v nej v súčasnosti pôsobí. Výstava venovaná Pretóriu vychádza z iniciatívy vytvarníčky Lucie Luptákovej, ktorá sa reflexiou tohto priestoru zaoberá už niekoľko rokov a ktorá spoločne s kurátorkou prizvala k participácii na projekte ďalších hostí: Janu Kapelovú, Mateja Gavulu a Oldřicha Morysa.