Nedožité 90. výročie narodenia spisovateľa Andreja Chudobu si 27. novembra 2017 pripomenuli v Štátnej vedeckej knižnici – Literárnom a hudobnom múzeu (ŠVK – LHM) v Banskej Bystrici. 

Andrej Chudoba, vlastným menom Ondrej Hudoba  sa narodil 21. novembra 1927 v Malých Krškanoch a zomrel 21. januára 2014 v Pukanci. Pôsobil ako učiteľ, robotník-rysovač, účtovník, prozaik, básnik a scenárista. Veľkú časť života prežil v Pukanci, kde sa stretával so spisovateľom Ivanom Kadlečíkom. Ako dieťa žil s rodičmi aj na badínskom majeri Tri Duby a v rodičovskom dome v Radvani.

S Literátmi v Banskej Bystrici mal úzke kontakty, stretával sa so Zlatou Solivajsovou, Mikulášom Kováčom, Jánom Bodenkom, Ivanom Plintovičom, Milanom Jurčom, Zdenkom Kasáčom, Pavlom Hrúzom a ďalšími. V ŠVK – LHM bol častým a vzácnym hosťom. Pri príležitosti 80. narodenín sa v roku 2007 zúčastnil prezentácie publikácie o ŠVK  Duch v kameni (ŠVK, 2007). Andrej Chudoba je autorom prológu spomínanej knihy.

Bol spisovateľom rôznorodých žánrov. Prvú básnickú zbierku Letokruh srdca publikoval počas učiteľských štúdií v roku 1958. Prvú knihu novely Kde pijú dúhy v roku 1962. Nasledovali ďalšie prozaické diela, texty k cestopisným publikáciám iných autorov, ako i scenáre k filmom Most na tú stranu (1961) a Pustý dvor (1979). V ŠVK – Literárnom a hudobnom múzeu si môžu návštevníci preštudovať jeho knihy, audiovizuálne záznamy, rukopisy i fotografické dokumenty.