V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici sa 24. 4. – 25. 4. 2015 uskutoční 48. ročník festivalu umeleckého prednesu žien v poézii a próze.

svkbbV historickej Spoločenskej sále knižnice, ktorá ponúkla svoje krásne a akusticky vynikajúce priestory už mnohým múzam, si návštevníci budú môcť vypočuť prednesy prózy a poézie recitátoriek z celého Slovenska, ale aj zo Srbska.

Festival sa koná pod záštitou predsedníčky Únie žien Slovenska MUDr. Ireny Belohorskej, PhD. Usporiadateľmi sú Únia žien Slovenska, Ministerstvo kultúry SR, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum a Krajská organizácia ÚŽS Banská Bystrica. Spisovateľka Terézia Vansová sa narodila v roku 1857 vo Zvolenskej Slatine. Časť života prežila v Lomničke, v Píle pri Tisovci a od roku 1910 sa s manželom a chovanicou usadili v Banskej Bystrici. Strávila tu vyše tridsať rokov. Banská Bystrica jej prirástla k srdcu nielen hudobnými (susedom na Fortničke bol hudobný skladateľ Viliam Figuš-Bystrý), literárnymi a divadelnými aktivitami, ako aj krásnym okolím. Terézia Vansová zomrela 10. 10.1942, pochovaná je v evanjelickom cintoríne v Lazovnej ulici.

Účastníčky festivalu, ako každý rok, si jej pamiatku uctia položením kytice na miesto jej posledného odpočinku. V Literárnom a hudobnom múzeu sa nachádzajú vzácne dokumenty a osobné predmety Terézie Vansovej.

Festival je verejný a jeho slávnostné otvorenie v Štátnej vedeckej knižnici sa uskutoční v piatok 24. apríla o 13.30 h, prednesy potrvajú s prestávkou zhruba do 18-tej hodiny. V sobotu bude potom súťažná časť prebiehať v dopoludňajších hodinách od 8.30 h.