Skupiny ľudí smerujúce na Staré Hory nie sú výnimkou, keďže ide o známe pútnické miesto. Tentokrát však o pútnikov nešlo. Polícii bola nahlásená skupina dvadsiatich mužov zo zahraničia, ktorá sa pohybovala po obci.

Na miesto bola vyslaná hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky z Banskej Bystrice spolu s ďalšími posilami z obvodných oddelení Policajného zboru v Banskej Bystrice, ako aj hliadky dopravnej polície.

„Policajti zistili, že skupinu tvorí 20 cudzích štátnych príslušníkov, mužov vo veku približne od 18 do 35 rokov. Niekoľkými anglickými výrazmi uviedli, že pochádzajú z Bangladéšu. Keďže nevedeli predložiť doklad totožnosti, cestovný doklad a ani iný doklad, ktorý by preukazoval ich oprávnenie zdržiavať sa na území Slovenskej republiky, vzniklo podozrenie, že na naše územie vstúpili neoprávnene,“ uvádza k situácii polícia.

Policajti mužov v obci zadržali a predviedli na policajné oddelenie. Zaistiť bolo potrebné nielen štandardné procesné úkony, ale pre ich priebeh aj zabezpečiť tlmočníkov, ktorí by boli schopní prekladať z Urdčiny.

„Policajti potom začali konanie o administratívnom vyhostení z územia Slovenskej republiky. Informácie o tom, na aké obdobie budú z našej krajiny vyhostení a kam, bude známe až po ukončení potrebných procesných úkonov,“ doplnila polícia vo vyhlásení.