Národná prírodná rezervácia Badínsky prales je podľa zákona o ochrane prírody a krajiny pre verejnosť úplne uzatvorená. Vstup do pralesa je možný len pre odborné exkurzie. Túto sobotu však dvere pralesa budú otvorené pre všetkých.

DOD Badínsky prales-page-001Milovníci divokej nedotknutej prírody si určite nenechajú ujsť možnosť prejsť sa zelenou katedrálou Badínskeho pralesa, ktorý patrí medzi najstaršie chránené územia na Slovensku. Jeho biotop tvorí vzácna, človekom len minimálne dotknutá pralesová jedľová bučina. Toto územie je chránené od roku 1913, čím sa radí k najdlhšie zákonom chráneným rezerváciám na Slovensku.

V roku 1994 získal prales štatút národnej prírodnej rezervácie, pretože je pozostatkom pôvodných prirodzených karpatských lesov. Je domovom mnohých chránených druhov flóry ale aj fauny – rys ostrovid, mlok karpatský či fúzač alpský.

Návštevníkov Dňa otvorených dverí v sobotu 15. októbra budú pralesom sprevádzať odborníci zo správy CHKO – BR Poľana a z Lesov SR, odštepného závodu Slovenská Ľupča. Do pralesa budú vstupovať 20-členné skupiny. Do Badínskeho pralesa bude v sobotu premávať kyvadlová doprava z lomu nad obcou Badín. Odchody autobusu sú o 9.30, 10.30 a 11.30 hod.