Na križovatke ulíc Janka Kráľa, Tajovského a Strieborného námestia finišujú práce na stavbe novej mini okružnej križovatky, ktorá dlhé týždne obmedzovala dopravu v meste. V sobotu čaká úsek asfaltovanie.

Zhotoviteľ stavby bude v sobotu, 8. októbra od 9.00 h až do polnoci realizovať asfaltovanie novej mini okružnej križovatky pri mestskom parku. Z tohto dôvodu dôjde k úplnej uzávierke dotknutých miestnych komunikácií.

„Obchádzková trasa bude zabezpečená dočasným dopravným značením. Linky MHD a prímestskej autobusovej dopravy, budú vedené po obchádzkových trasách najmä cez Medený Hámor, R1, respektíve Úsvit, Wolkerovu ulicu, ako aj cez Švermovu ulicu,“ priblížil Miroslav Strelec z kancelárie primátora mesta.

Mesto si od spustenia novej mini okružnej križovatky sľubuje zvýšenie plynulosti cestnej premávky v lokalite.

Obmedzenia sa dotknú viacerých liniek MHD

Autobusové linky 24, 25, 27 či 33, 35 a 36 budú jazdiť cez obchvat R1 a nebudú obsluhovať prioritne zastávky Strieborné námestie a Lazovná. Linka č. 34 bude smerovať do a z Podlavíc popri plážovom kúpalisku a Švermovou ulicou. Obchádzkové trasy čakajú aj vybrané prímestské autobusové linky, ktoré prechádzajú Strieborným námestím.

Podrobný rozpis obchádzkových trás a dotknutých liniek je dostupný online.