Už najbližšiu sobotu sa bude v doobedňajších hodinách konať Deň otvorených dverí Badínskeho pralesa. Unikátnej prírodnej oblasti v bezprostrednej blízkosti Banskej Bystrice.

Tretí ročník tohto podujatia bude zameraný na enviromentálnu výchovu a lesnú pedagogiku v rámci jedinečnej atmosféry v Badínskom pralese.

Ten je počas bežných dní dostupný len pre odborné exkurzie so sprievodcom z Lesov Slovenskej republiky.

Počas Dňa otvorených dverí bude odvoz do pralesa zabezpečený kyvadlovou dopravou z lomu nad obcou Badín o 9.30, 10.30 a 11.30 h.

Do pralesa budú vstupovať 20 členné skupiny.

Badínsky prales patrí medzi najstaršie chránené územia na Slovensku. Biotop tvorí vzácna človekom len minimálne dotknutá pralesová jedľová bučina. Prales navštívil v roku 2000 aj britský princ Charles.