BBES a.s. si nechala na prístupových komunikáciách ku kotolniam osadiť dopravné značenia, zdôvodňuje to nutnosťou bezproblémovej obsluhy kotolní.

Tatranská ulica je známa problémami s parkovaním. Veľká časť voľných miest je obsadených rezerváciami, parkuje sa, kde sa dá. Po osadení nového značenia prišli šoféri aj o jednu z mála príležitostí, kde odstaviť vozidlo.

V priebehu minulého týždňa pribudlo v Sásovej niekoľko nových dopravných značiek, ktoré obmedzujú parkovanie v okolí kotolní. Vzhľadom ku dlhodobo katastrofálnej situácii parkovania na najväčšom banskobystrickom sídlisku to vzbudilo pohoršenie obyvateľov.

“Toto už je vrchol! Namiesto toho, aby sa nám vytvárali parkovacie miesta, tak na Strážovskej ulici hneď niekoľko zrušili,” napísal nám do redakcie rozhorčený Martin. “Chápem, že na chodníku nie je možné stáť, ale kde odstaviť vozidlo, keď najbližších 300 metrov nie je vhodná plocha na zaparkovanie?” pýta sa zase pán Miroslav.

Podľa vyjadrenia Ondreja Borguľu, generálneho riaditeľa BBES, stojí za týmto krokom potreba zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú prevádzku kotolní. “Naša spoločnosť vlastní v celej Sásovej a Rudlovej 17 kotolní. Všetky uvedené kotolne sú prevádzkované bez stálej obsluhy a sú riadené našimi obsluhami resp. z dispečingu. Aby sme vedeli zabezpečiť spoľahlivý a bezpečný chod prevádzok je potrebné, aby za každých okolností naši zamestnanci mali bezbariérový a okamžitý prístup k zariadeniam. Od 1. januára 2011 sa v Sásovej zracionalizoval počet obslúh na dve partie, ktoré aby stíhali obsluhovať všetky kotolne a kompaktné odovzdávacie stanice tepla (KOST), boli vybavené osobnými automobilmi. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné takisto zabezpečiť, aby s uvedenými automobilmi bolo možné pri našich kotolniach bezproblémovo zaparkovať,” reagoval Borguľa a zároveň dodal, že značenie im odsúhlasili príslušné úrady.

Problém parkovania v Sásovej nabral nové rozmery, a tak možno predpokladať, že osadenie nových dopravných značiek bude témou štvrtkového zasadnutia mestského zastupiteľstva. Práve na ňom sa má schváliť parkovacia politika pre obytné časti mesta Banská Bystrica.