Laboratóriá Rooseveltovej nemocnice začali za poplatok poskytovať novinku – vyšetrenie kliešťa na možnú infekciu. Konkrétne zisťujú prítomnosť nebezpečnej lymskej boreliózy.

Vyšetrením vytiahnutého kliešťa je možné infekciu zistiť skôr, ako sa u napadnutého prejavia príznaky ochorenia, čím možno skôr nastaviť potrebnú liečbu.

Kliešť okrem nepríjemností s jeho odstránením vás môže infikovať a spôsobiť nepríjemné ochorenia, napríklad aj lymskú boreliózu.  Tú je možné v špecializovanom laboratóriu nemocnice zistiť.

Kliešťa je potrebné po vytiahnutí vložiť do suchej skúmavky a odoslať prostredníctvom všeobecného lekára, ktorý kliešťa odstránil. Prípadne je možné ho priniesť osobne do laboratória v nemocnici – CLK- Pracovisko klinickej mikrobiológie, budova polikliniky 1. Poschodie, Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica.

Cena za vyšetrenie kliešťa je 32 €. Výsledky testu budú známe do troch pracovných dní. V prípade potreby o ďalšie informácie je možné kontaktovať pracovníkov na čísle: 0915 831 554.

“V prípade pozitívneho výsledku u kliešťa, najmä ak bol dlhšie prisatý, je vhodné odsledovať kožné zmeny v mieste prisatia a kontaktovať ošetrujúceho lekára. Pri výskyte nešpecifických príznakov ako únava, bolesti svalov a zvýšená teplota je doporučený odber krvi na dôkaz prítomnosti protilátok proti boreliam a pri pozitivite začatie adekvátnej antibiotickej terapie,” uvádza sa v usmernení nemocnice.

Lymská borelióza je ochorenie zapríčinené baktériou Borrelia burgdorferi. Prenáša sa infikovaným kliešťom, prisatým aspoň 12-24 hodín. Lymská borelióza prebieha v troch štádiách a lieči sa antibiotikami zo skupiny betalaktámových, tetracyklínových alebo makrolidových antibiotík. Prvé štádium nastupuje v rozmedzí dvoch až šiestich týždňov po prisatí kliešťa a môže pripomínať chrípku alebo prebieha ako typické začervenanie kože s priemerom nad 10 cm a centrálnym vyblednutím – erytema migrans. Môže však prebiehať aj bezpríznakovo. Ak sa nelieči, pokračuje o týždne až mesiace druhým štádiom. Toto prebieha ako postihnutie kĺbov so zápalovým opuchom a bolestivosťou, alebo postihnutie centrálneho nervového systému – ako meningitída s parézami (typicky s parézou tvárového nervu), výnimočne ako postihnutie srdca. Kým v prvom štádiu postačí perorálne užívanie antibiotík, postihnutie nervového systému vyžaduje niekoľkotýždňovú intravenóznu liečbu s hospitalizáciou.

Posledné štádium prebieha mesiace, častejšie roky po druhom štádiu. Typické je postihnutie kože – acrodermatitis chronica atrophicans, postihnutie kĺbov – opakujúce sa ataky artritídy veľkých kĺbov, najčastejšie kolien alebo postihnutie nervového systému – ako encefalopatia s poruchami spánku, pamäti a zmenami nálady. Jeho liečba je problematická. Aj po úspešnej liečbe v druhom alebo treťom štádiu môžu príznaky pretrvávať, nakoľko regenerácia tkanív poškodených boréliami trvá dlhšie.

Z týchto dôvodov je dôležitá prevencia – vyhýbanie sa vysokým trávnatým porastom s výskytom kliešťov alebo používanie účinných repelentov.