Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) udelilo dnes, 9. novembra 2016, v priestoroch historickej Radnice mesta Banská Bystrica, Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2016 mestu Hriňová za projekt „Hriňovské lazy – krajina hodnôt“.

Ocenenie laureátovi ceny odovzdali štátni tajomníci MŽP SR Norbert Kurilla a Boris Susko, vedúca služobného úradu MŽP SR Ľubomíra Kubišová a manažér Ceny Slovenskej republiky za krajinu a generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Martin Lakanda.

czk-dsc_3456Ministerstvo životného prostredia SR prikladá podľa štátneho tajomníka Norberta Kurillu veľký význam starostlivosti o krajinu a podporuje aktivity, ktoré smerujú k integrovanému manažmentu krajiny na Slovensku. „Som presvedčený, že aj my na Slovensku môžeme Európe ukázať, že vieme účinným a efektívnym spôsobom, a najmä vhodnými opatreniami chrániť prírodu a životné prostredie. Verím, že vzorové aktivity vedúce k ochrane, manažmentu a plánovaniu krajiny budú motiváciou tak pre laickú, ale aj odbornú verejnosť. A ešte viac posilnia podporu starostlivosti o všetky typy krajiny, “ pripomenul Norbert Kurilla hlavnú motiváciu organizovania Ceny Slovenskej republiky za krajinu.

Podľa Martina Lakandu sa každým ročníkom Ceny Slovenskej republiky za krajinu zlepšuje kvalita nominovaných projektov a zvyšuje sa ich počet. „Cena plní cieľ, ktorý sme si stanovili pred rokom 2010. O správnosti tejto myšlienky nás presviedčajú aj úspechy na pôde Rady Európy, najmä získanie dvoch špeciálnych cien v posledných troch ročníkoch Ceny Rady Európy za krajinu. Táto skutočnosť nás presviedča o tom, že v našej krajine sa realizujú také aktivity a také projekty, ktoré sú hodné pozornosti a ocenenia aj na európskej úrovni. Je to naša schopnosť prezentovať našu krajinu, naše úspešné projekty spôsobom, ktorý je zaujímavý aj v medzinárodnom kontexte,“ zdôraznil Martin Lakanda.

Za laureáta ceny sa k účastníkom slávnosti prihovoril primátor Hriňovej Stanislav Horník: „Dovoľte mi, aby som sa poďakoval našim obyvateľom, ktorí sa zapájali do všetkých aktivít počas predchádzajúcich rokov a predovšetkým našim predkom, ktorí nám zanechali krajinu tak náramne krásnu, neopakovateľnú, ktorá si zaslúži jej poctivé udržiavanie každodennou prácou“, pričom zdôraznil, že nielen pred Hriňovčanmi, Podpoľancami, obyvateľmi Slovenskej republiky a Európanmi „je mnoho práce, ktorú musíme vykonať a veľa ciest, ktoré musíme prejsť, aby sme udržali unikátne typy nielen vidieckych, ale aj mestských, prírodných alebo historických krajinných štruktúr“.

Odborná komisia udelila Cenu Slovenskej republiky za krajinu v roku 2016 mestu Hriňová „za zachovanie tradičného spôsobu života obyvateľov žijúcich v harmónii s krajinou v špecifických formách osídlenia a príkladnú spoluprácu všetkých zapojených subjektov rozvoja“.

Hriňová má najzachovalejší systém agrárnych historických krajinných štruktúr na Slovensku, ktoré sú reprezentované terasovitými líniovými políčkami. Prioritným zámerom mesta je vytvárať podmienky pre udržanie gazdovského spôsobu života na lazoch, rozvíjať lokálny trh, turistický potenciál, zachovávať kultúrne dedičstvo, ekonomicky rozvíjať vidiek a zároveň uchovávať jeho identitu i rozmanitosť. Aktivity a opatrenia realizované v projekte smerovali k zachovávaniu Hriňovských lazov a historických krajinných štruktúr ako živého a funkčného dedičstva svojich predkov. Cieľom samosprávy je ich udržateľnosť, prosperita a vzorovosť pre všetky vidiecke oblasti Slovenska a Európy.

Cena Slovenskej republiky za krajinu je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni.
Slovenská republika udeľuje cenu na podporu prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k Bochrane, manažmentu, plánovaniu krajiny na Slovensku. Vyhlasovateľom ceny je MŽP SR a organizáciu udeľovania ceny zabezpečuje Národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu – Slovenská agentúra životného prostredia.

Cena je udeľovaná v dvojročnom cykle, v každom párnom roku. Štvrtý ročník ceny bol vyhlásený 12. apríla 2016 pri príležitosti VIII. ročníka Informačného dňa Európskeho dohovoru o krajine vo Zvolene. Kandidáti sa na cenu prihlasovali na základe realizácie oprávnených projektov. Išlo o projekty, s charakterom implementovaných krajinných koncepcií a opatrení, spĺňajúce kritériá pre posudzovanie ceny. Laureát Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2016 získal nomináciu Slovenskej republiky na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2016/2017. Všetky informácie o aktuálnom ročníku Ceny Slovenskej republiky za krajinu nájdete na webovom sídle ceny www.cenazakrajinu.sk.