V historickej budove Radnice sa vo štvrtok 27. 6. 2013 konala vernisáž výstavy  „Na začiatku bolo písmeno“. Výstavu pripravili Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, mesto Banská Bystrica a Bulharský kultúrny inštitút pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Výstava v Radnici potrvá do 7. júla 2013.

_MG_9723Vernisáž otvorilo hudobné vystúpenie, o ktoré sa postarali žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Lavuta. Viceprimátorka mesta Banská Bystrica Katarína Čižmárová privítala prítomných hostí na pôde mesta a vyjadrila potešenie nad tým, že v Radnici je inštalovaná výstava, ktorá pripomína odkaz sv. Cyrila a Metoda.  Veľvyslankyňa Bulharskej republiky. J.E. Margarita Ganeva pripomenula prítomným dôležitosť príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a ocenila veľmi pozitívny vzťah Slovenska k ich odkazu.

Dr. Ľuba Ilieva, Kurátorka výstavy, prítomným vysvetlila, že slovanská písomnosť si v zlomkoch zachovala prvopočiatočné bulharské symboly, znaky a písmená. Stredoveké starobulharské znaky a kresby boli odhalené pri vykopávkach v centrách stredovekých hlavných miest. Nachádzajú sa najčastejšie vryté do kamenných kvádrov, hlinených nádob alebo tehál.

Autorom výstavy je profesor Kiril Gogov a jeho študenti z katedry Kniha a tlačená grafika z Národnej akadémie výtvarného umenia v Sofii. Skladá sa z dvanástich originálnych autorských grafických plagátov, ktoré boli vytvorené na základe starobulharských epigrafických písomných pamätníkov.