Škôlkari aj školáci prekročia v pondelok, 5. septembra 2011, brány banskobystrických základných a materských škôl.

Začiatok nového školského roka býva výnimočný najmä pre najmladších Bystričanov. V 27 materských školách sa výchovno – vzdelávacím aktivitám bude venovať 2 120 detí, z toho 675 predškolákov. Na zvýšený záujem rodičov o umiestnenie detí v materských školách zareagoval banskobystrický mestský úrad zmenou prevádzky dvoch tried s poldennou na celodennú v materských školách – Na Starej tehelni a Ul. 29. augusta.

Piaty septembrový deň bude jedným z nezabudnuteľných aj v živote prvákov. Obľúbené hračky za Šlabikáre vymení 761 žiakov prvého ročníka. Pri príležitosti vstupu do základnej školy im mesto Banská Bystrica venuje knihu s interaktívnymi prvkami pod názvom Ako išlo vajce na vandrovku.

„Aktuálne v Banskej Bystrici sledujeme babyboom a výsledkom je stúpajúci záujem o ma-terské školy, ktorý signalizuje, že aj počet prvákov bude z roka na rok stúpať. Úprimne sa z toho teším,“ povedal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola, ktorý pozdraví v prvý školský deň žiakov, pedagógov a rodičov Základnej školy na Bakossovej ulici v Banskej Bystrici. Táto základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta si 1. septembra t. r. pripomína 35. výročie svojho založenia. Pri príležitosti otvorenia nového školského roka 2011/2012 jej bude zapožičaný čestný titul: Základná škola Jána Bakossa.

Mesto Banská Bystrica je v školskom roku 2011/2012 zriaďovateľom Základnej umeleckej školy J. Cikkera, 27 materských škôl, jedného centra voľného času a 14 základných škôl. Očakáva sa, že do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta by 5. septembra 2011 malo nastúpiť 5 407 žiakov. Presné informácie o počte školákov a škôlkarov budú známe po 15. septembri.