Banskobystrickí mestskí poslanci vyčlenili ešte v apríli sumu 288-tisíc eur na rekonštrukciu športového areálu ZŠ J. G. Tajovského na Gaštanovej ulici v Podlaviciach. Po súťaži na zhotoviteľa, ktorý napokon areál obnoví za sumu 200-tisíc eur, sa na mieste začína s prácami.

V súvislosti s vlaňajším projektom Európskeho mesta šporu sa dočkalo rekonštrukcie viacero športovísk pri školách v Banskej Bystrici. Pri Základnej škole Radvanská 1 napríklad aktuálne pokračuje ďalšia etapa stavby multifunkčného športového areálu.

Dnes už len pozostatky niekdajšieho antukového školského ihriska základnej školy v Podlaviciach však ďalej ustupovali prírode. To sa zmenilo začiatkom roka, keď mestskí poslanci rozhodli o prijatí väčšieho úveru za účelom realizácie viacerých investičných akcií.

Po vysúťažení zhotoviteľa a získaní potrebných stavebných povolení sa práce rozbehli aj na výstavbe nového športového komplexu, ktorý nahradí zarastený nevyužívaný areál základnej školy. Po ukončení prác budú môcť žiaci a verejnosť využívať bežecký ovál s rozbehovou dráhou a doskočiskom, priestor pre vrh guľou, zahrať si tenis, volejbal, basketbal, hádzanú či malý futbal. Projekt počíta po verejnom obstarávaní s finančnými prostriedkami vo výške 200 000 eur.

„Na chátrajúcom športovisku v Podlaviciach je v súčasnosti takmer nemožné vykonávať športovú činnosť. Projekty na vybudovanie nového multifunkčného priestoru vyzerajú dobre, preto verím, že výsledok bude stáť za to. Všetci obyvatelia a žiaci ho budú môcť využívať na loptové hry, bežecké aktivity či posilňovanie tela,“ priblížil primátor mesta Ján Nosko.

V rámci stavebných úprav dôjde k odstráneniu pôvodných betónových obrubníkov, antukového a trávnatého povrchu. Následne stavebník vykoná pozemné práce nevyhnutné pre realizáciu stabilizačných a podkladových vrstiev. Ihrisko bude oplotené.

„Na záver bude osadené základné športové vybavenie ihriska, stĺpiky a siete na volejbal i tenis, basketbalové koše a bránky na hádzanú či malý futbal. Potrebné prvky nebudú pevne zabudované do zeme, aby sme docielili multifunkčnosť ihriska. Suma projektu pred verejným obstarávaním bola vyčíslená na približne 290 000 eur. Súťažou sa nám podarilo ušetriť cca 90 000 eur,“ dopĺňa prednosta MsÚ Martin Adamec.