Podľa štatistiky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bolo ku koncu mesiacu október v Banskobystrickom okrese evidovaných spolu 5 648 nezamestnaných.

credit.com

O tom, že pracovná situácia v našom okrese stagnuje a nezlepšuje sa svedčí aktuálna štatistika Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Od začiatku tohto roka sa pohybuje počet ľudí bez práce okolo hranice 5 a pol tisíc nezamestnaných. V aktuálnom mesiaci je ich spolu 5 648, z čoho je presne 2 750 žien. Miera nezamestnanosti dosiahla v uvedenom mesiaci 8,96 %, čo je oproti minulo-mesačným 8,99 % mierny pokles. V septembri štatistika vykazovala 5 711 nezamestnaných.

Problém s nájdením pracovného miesta v Banskobystrickom okrese má 739 občanov s vyšším ako stredoškolských vzdelaním, na druhej strane je evidovaných 861 nezamestnaných s ukončenou a 89 s neukončenou základnou školskou dochádzkou. Zvyšok nezamestnaného obyvateľstva má strednú školu s maturitou alebo bez maturity, prípadne vlastí výučný list. Medzi nezamestnanými je evidovaných aj 19 mladistvých, z toho 12 len so základným a 7 ani so základným vzdelaním.