Najaktuálnejšia štatistika z januára tohto roku hovorí o najväčšom počte nezamestnaných v okrese Banská Bystrica od roku 2003. Miera nezamestnanosti je najväčšia od roku 2004.

mybanktracker.com

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nedávno zverejnil aktuálnu štatistiku, opisujúcu situáciu, týkajúcu sa nezamestnanosti v okrese Banská Bystrica. K 31. januáru 2011 bolo v našom meste evidovaných spolu 5 880 nezamestnaných. V okrese sa tieto čísla už viackrát pohybovali okolo podobnej hodnoty, no väčší počet ľudí bez práce bol u nás dosiahnutý naposledy až v marci 2003 (5 940).

Čo sa týka miery nezamestnanosti, tá sa vyšplhala na 9,32 %, čo je najvyššie číslo od apríla 2004 (9,50 %).

Z celkového úhrnu nezamestnaných predstavuje počet 2 798 (47,59 %) ženy bez pracovného pomeru. S vyšším ako stredoškolským vzdelaním je bez práce 735 (12,50 %) občanov. Najväčšiu čiastku nezamestnaných, čo sa týka dosiahnutého vzdelania, predstavujú Banskobystričania so stredoškolským vzdelaním a maturitou, ktorých je 2 390 (40, 65 %). Rovnaké vzdelanie, len bez maturity, má 11 (0,19 %) občanov, vyučených je 1 757 (29,88 %) občanov. Len základné vzdelanie má 899 (15,29 %) nezamestnaných, ani základnú školu nedokončilo ďalších 88 (1,50 %).

Dlhšie ako rok je na úrade evidovaných 1 312 (589 žien), viac ako 2 roky 399 (204 žien), viac ako 3 roky 114 (69 žien) a viac ako 4 roky 366 (202 žien) nezamestnaných. Prehľad počtu nezamestnaných podľa veku, spracovaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, môžete vidieť v nasledujúcej tabuľke: