Správca mestskej zelene, Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica, začali druhé tohtoročné kosenie. Druhá kosba už prebehla v parku pod Pamätníkom SNP a v mestskom parku.

OLYMPUS DIGITAL CAMERANa zvyšnom území mesta práve prebieha posledná fáza prvého kosenia. Po jej ukončení sa plynule prejde na druhú tohtoročnú kosbu. Potrebné je ešte dokončiť starú Fončordu, Radvaň, Severnú, Karlovo a úseky popri komunikáciách. Následne sa plynule prejde do druhej kosby.

Kosenie verejnej zelene sa tento rok začalo s oneskorením, ktoré bolo spôsobené dlhou zimou. S prvými prácami sa začalo až v polovici apríla, hoci obvykle je termín prvého kosenia už v druhej až tretej dekáde mesiaca marec. Rýchly nárast teplôt a výdatné zrážky zapríčinili rýchly rast trávy na celom území mesta, s čím je spojené veľké množstvo pokosenej hmoty, čo značne spomaľuje postup prác a samozrejme zvyšuje náklady.

Správca zelene má tri strediská, ktoré sídlia v Sásovej, v centre pri Pamätníku SNP a v Radvani na Malachovskej ceste. Harmonogram kosenia, ktorý je zverejnený na internetovej stránke mesta, určuje správca podľa vývoja rastu a na sídliskách sa postupuje po jednotlivých uliciach.