Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Banskobystrickom kraji v porovnaní s 26. kalendárnym týždňom stúpla o 27 percent. V absolútnych číslach to však značí, že v medzitýždňovom porovnaní je počet chorých vyšší len o 101 ľudí.

Dobrou správou pritom zostáva, že počet chorých na chrípku (CHPO) je nižší o desatinu, čo znamená, že celkový počet pacientov chorých na chrípku v celom BBSK je len 13. Rovnako pozitívne vyznieva aj medziročné porovnanie- počet chorých na ARO je v tomto kraji nižší o tretinu a na chrípku až o 62 percent.

V 27. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásení 48 percent lekárov pre deti a dorast a 39 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) najvyšší počet chorých na ARO v absolútnych číslach práve v okrese Zvolen.

Hneď za našim okresom nasledujú okresy Lučenec a Banská Bystrica. Najviac chorých na chrípku a jej podobných ochorení je v okrese Poltár. Z hľadiska veku je aktuálne najvyššia chorobnosť na ARO medzi ekonomicky aktívnym obyvateľstvom a najmenšími deťmi od nula do päť rokov. Najmenej prípadov na ARO aj CHPO sa tentoraz vyskytuje medzi adolescentmi.