V medailóne regionálnych osobností, ktorý pre vás pravidelne pripravujeme v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča, si dnes pripomíname úmrtie historika Karola Ivana Kiszeleho.

12. 4. 1947 zomrel v Banskej Bystrici KAROL  IVAN  KISZELY, dlhoročný správca Mestského múzea, knihovník Mestskej verejnej knižnice v Banskej Bystrici. Študoval orientalistiku, históriu a zemepis na univerzite v Budapešti. V rámci študijných ciest navštívil Turecko, Kaukaz, ďalšie krajiny Orientu a temer celú Európu. Po štúdiách trvalo pôsobil v Banskej Bystrici.

Ako znalec dejín Banskej Bystrice a okolia vykonával lektorskú službu, organizoval kurzy sprievodcov, spracoval dejiny MS v Banskej Bystrici za roky 19631875. Známy bibliofil, majiteľ bohatej knižnice, zberateľ. V tlači informoval o činnosti múzea a knižnice, publikoval state o knižnici evanjelického gymnázia a prvej knižnej zbierke → J. Čaploviča, štúdie uverejňoval aj v maďarských časopisoch a zborníkoch. Člen Uh. zemepisnej spol. a ďalších 16 vedeckých spoločností, člen muzeálnej rady Zväzu slov. múzeí, od 1943 jej predseda.

Bibliografia: Slovenský biografický slovník. 3. Zv. Martin : Matica slovenská, 1989, s. 84.

VKMK

Medailón regionálnych osobností pripravujeme v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Poznávajte aj vy osobnosti nášho regiónu! V katalógu osobností, ktorý nájdete tu…