Najväčšie banskobystrické obchodné centrum v súvislosti s vládou prijatými protiepidemickými opatreniami prichádza s krokmi v snahe zamedziť zdržiavaniu ľudí v jeho priestoroch mimo obchodov.

ESC Banská Bystrica dočasne zrušilo WiFi pripojenie pre návštevníkov a uzatvorilo viaceré priestory, čím sa snaží znížiť koncentráciu nenakupujúcich a zhromažďujúcich sa návštevníkov.

Zároveň uzatvorilo niektoré vedľajšie vstupy do centra. K obchodom v Europa SC sa tak dostanete len cez hlavný vstup od mesta, od sídliska Radvaň a vstup od strešného parkoviska. Došlo tiež k uzatvoreniu podzemného parkoviska.

Na vstupe do centra je všetkým návštevníkom meraná teplota. Pracovníci centra tiež dozrú na dezinfekciu rúk a nosenie rúšok všetkých vstupujúcich do priestorov centra.

Všeobecne platnými protiepidemickými opatreniami sa riadia aj jednotlivé prevádzky, ktoré navyše kontrolujú počet zákazníkov na meter štvorcový.

Medzi dodatočné opatrenia, ktoré Europa Shopping Center dočasne prijme patrí aj zrušenie bezplatných WiFi zón, ako aj uzavretie detských kútikov či relaxačných priestorov. Jedálenská časť v priestore foodcourtu je kompletne uzatvorená. Prevádzky reštaurácií sa situácii individuálne prispôsobujú spustením výdaja stravy a rozvozu jedál. Centrum upustilo od organizácie rôznych plánovaných podujatí.