Nadšenci rozhlasového vysielania a rádioamatéri v Banskej Bystrici už niekoľko týždňov registrujú súvislé vysielanie na FM frekvencii 87,5. Signál rádia zachytili aj vo Zvolene a práve silou vysielača a dĺžkou trvania vysielania sa jedná o ojedinelý prípad.

sidlisko sasovaV Banskej Bystrici už niekoľko týždňov, s občasnými odmlkami, počuť na frekvencii FM 87,5 MHz nelegálne rádio. Na tejto pirátskej stanici prevažuje hudba tanečného žánru, občasne komentovaná v českom jazyku. Podľa informácii z internetových diskusií ide o rádio, ktorého vysielač je umiestnený niekde medzi Tatranskou a Pieninskou ulicou. Údajne ho prevádzkuje bývalý žiak elektrotechnickej školy a vysiela približne výkonom 5 až 10 Watt. Podľa diskusie na portáli radia.sk je čierne vysielanie natoľko silné, že je možné ho počúvať aj v niektorých častiach mesta Zvolen. Rádio síce nie je možné naladiť všade, v niektorých častiach je ale slušne počuteľné v rámci mesta aj v autorádiách.

Vysielať nemôže hocikto, piráti si často plnia sny

Využitie frekvenčných pásiem je na Slovensku i medzinárodne regulované. „Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb monitoruje využívanie frekvencií a vykonáva na základe podnetu alebo z vlastného podnetu kontroly,“ hovorí jeho hovorca Roman Vavro. Keďže z pohľadu úradu ide v prípade banskobystrického vysielania na frekvencii 87,5 MHz o neuzavretý prípad, bližšie informácie nateraz nemôžu poskytnúť.

fm antena ilu ccÚrad väčšinou zaznamená prípady, keď si svoje povinnosti nesplnili veľkí vysielatelia alebo došlo ku poruche na oficiálnych vysielačoch.

„Okrem toho TÚ SR v minulosti odhalil a potrestal rozhlasových vysielateľov, ktorí nemali ani licenciu od RVR ani povolenie od TÚ SR. Títo „piráti“ boli v niektorých prípadoch recesisti alebo v iných prípadoch mladí ľudia, ktorí mali záujem o rozhlasové vysielanie, respektíve chceli mať rozhlasovú stanicu a bohužiaľ nemysleli na dôsledky svojho konania,“ dodáva Vavro.

Poukázal na prípad z Trenčianskeho kraja, kde si mladý muž na svojom rozhlasovom prijímači vyhľadal podľa neho voľnú frekvenciu a začal vysielať z bytového domu. Oproti povoleným rozhlasovým vysielačom vysielal neporovnateľne menším výkonom, rádovo vo Wattoch, ako je tomu zrejme aj v prípade banskobystrického rozhlasového piráta.

„Kolegovia ho meracími prostriedkami vyhľadali. Po tom, ako mu zazvonili na zvončeku pri dverách bytu neskrýval svoje prekvapenie, ako ho odhalili. Mladý muž následne počas celého konania maximálne spolupracoval a tomu bola prispôsobená aj výška sankcie,“ priblížil Vavro.

Za pirátske rádio vysoké pokuty

Zákon o elektronických komunikáciách hovorí, že fyzickým osobám môže byť za vysielanie na frekvencii, ktorú vysielateľ nemal riadne skoordinovanú a pridelenú, udelená pokuta vo výške od sto do 10-tisíc eur. „Pri ukladaní pokuty úrad prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti,“ hovorí Roman Vavro.

Vysielač Suchá hora na SkalkeV prípade rozhlasového vysielania to ale nie je všetko. Ku slovu sa totiž dostáva aj Zákon o vysielaní a retransmisii, ktorý zakazuje vysielanie bez udelenej licencie. Rada pre vysielanie a retransmisiu tak v spolupráci s Regulačným úradom môže rovnako pristúpiť k udeleniu pokuty. „Rada uloží tomu, kto bez oprávnenia vysiela, pokutu od 1 659 eur do 165 969 eur. V posledných rokoch takáto sankcia uložená nebola,“ vysvetľuje hovorkyňa RVR Lucia Jelčová.

Ak chce niekto na Slovensku založiť rozhlasovú stanicu, musí najskôr požiadať o udelenie licencie v rámci licenčného konania. To u nás prebieha dvakrát do roka a vysielateľ si môže  individuálne v spolupráci so spomínaným Regulačným úradom skoordinovať frekvenciu alebo si vybrať niektorú z uvoľnených po iných vysielateľoch. Následne na ne prebieha výberové konanie. „Celý proces od vyhlásenia výberového konania po nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia o pridelení frekvencie trvá niekoľko mesiacov, dodáva Jelčová.

Pre susedov možno vysielate aj vy

V pásme FM, a teda na frekvenciách 87,5 až 108,0 MHz kde vysielajú bežné rádiá, možno ale vysielate aj vy. Maximálne však pre svojich susedov, a to z rozličných elektronických prístrojov. „Typicky sa tieto zariadenia používajú v osobných bezdrôtových audio a multimediálnych streamingových systémoch, mobilných telefónoch, systémoch na zábavu doma alebo v automobiloch, bezdrôtových mikrofónoch, bezdrôtových reproduktoroch, bezdrôtových slúchadlách a ďalších. V ideálnych podmienkach je možné zachytiť signál rádovo v desiatkach metov od vysielača,“ vysvetľuje hovorca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Roman Vavro.