V stredu 30. septembra sa uskutočnila konferencia v prírode, na ktorej sa zišli autority z celého Slovenska. Seminára sa zúčastnil aj primátor mesta Banská Bystrica, Ján Nosko.

IMG_0363Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti toho, že pred 760 rokmi udelil kráľ Belo IV. osade Bystrica mestské privilégiá a vyznamenal ju na slobodné kráľovské mesto. Málokto však vie, že jednou z výsad bol štedrý dar v podobe rozsiahlych lúk a lesov.

Na tému obhospodarovania lesov diskutovalo priamo v teréne niekoľko odborníkov, okrem iných odborný garant semináru profesor Milan Saniga. Praktickými ukážkami v trojkilometrovom teréne prezentovali, že aj v strmých podmienkach sa dá hospodáriť ekologicky. Záver konferencie v prírode patril posedeniu pri horskom guláši.

„Som zástancom názoru, že lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť. Preto bolo pre mňa príjemným spestrením vymeniť priestor kancelárie za netradičnú konferenciu s lesnými odborníkmi priamo v teréne. Veľmi ma teší, že Mestské lesy dokážu nájsť tenkú hranicu medzi ekonomickou efektivitou a kvalitou starostlivosti o naše historické dedičstvo, o to viac, keď to bolo potvrdené v teréne uznávanými autoritami zo Slovenska,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

IMG_0364Mestské lesy Banská Bystrica s. r. o. obhospodarujú lesy od roku 1995. Seminárom si zároveň pripomenuli 20. výročie svojho fungovania.

„Nutnosť zaoberať sa efektivitou pestovania lesa v týchto extrémnych výrobných podmienkach nás priviedla k uplatňovaniu prírode blízkych spôsobov obhospodarovania lesa s odlišným postupom v traktorových a lanovkových terénoch s nevyhnutnou zmenou myslenia, ako prostriedku na zvyšovanie efektivity výroby,“ hovorí konateľ Mestských lesov s. r. o. Blažej Možucha.

Prístup pri obhospodarovaní lesného majetku mesta je smerovaný nielen k prírode blízkemu spôsobu získavania drevnej hmoty, ale aj k vytváraniu podmienok pre prežívanie pestrej palety životných foriem ako rastlinnej, tak aj živočíšnej ríše. Cieľom je zanechať pre budúce generácie pestrý lesný ekosystém s vysokým stupňom biodiverzity, čo je predpokladom pre zabezpečenie kvalitného životného prostredia pre človeka v budúcnosti.