Enormným výskytom peľových zŕn rozličných drevín a rastlín sa v uplynulých dňoch vyznačovala zo všetkých slovenských miest hlavne Banská Bystrica.

pelDominantným peľom bol stále peľ brezy, ale rovnaké počty dosahoval aj peľ buka. Oproti predchádzajúcemu obdobiu vzrástol aj počet peľových zŕn jaseňa a dubov, klesol len počet peľových zŕn hrabu. V pomerne vysokých koncentráciách sa nachádzal aj peľ drevín z čeľadí tisovité a cypruštekovité. Vo veľmi nízkych, zatiaľ zanedbateľných množstvách sa v banskobystrickom regióne objavil peľ tráv a smrekov. Spóry plesní sa tu v ovzduší nachádzali len nepatrne. Na celom Slovensku sú momentálne z alergologického hľadiska  najaktuálnejšie breza, buk, dub, cyprusovité-tisovité dreviny, hrab, jaseň, javor, platan a orech. Najrozšírenejšie sú spóry húb  Cladosporium, Alternaria.

„V uplynulom týždni sa v ovzduší SR ešte vyskytoval najmä peľ brezy, ktorý v niektorých mestách dosahoval veľmi vysoké hodnoty – ako som uviedla hlavne v Banskej Bystrici , ale aj v Bratislave. Druhým najčastejšie sa vyskytujúcim bol peľ buka a vzrástla aj koncentrácia peľu jaseňov a dubov. V nízkych koncentráciách sa objavil peľ platanov a orechov a zatiaľ v zanedbateľných množstvách aj peľ tráv. Najvyššie koncentrácie spór plesní boli zaznamenané v Bratislave,“ uviedla k peľovej situácii v uplynulých dňoch pracovníčka laboratória biológie životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica Blažena Benčaťová. Pod odbor lekárskej mikrobiológie tohto úradu spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR.

V nasledujúcich dňoch sa polinotikom  napriek predpovedanému znižovaniu peľu brezy v ovzduší, neuľaví. Vystrieda ho totiž postupné zvýšenie množstva peľu lipnicovitých tráv, rastlín čeľade pŕhľavovité a ihličnatých drevín, hlavne smreka. Pokles denných hladín peľu bude výrazne ovplyvňovaný zrážkovou činnosťou. S oteplením budú narastať aj denné koncentrácie spór húb.