Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici zaevidovalo v poslednom období nepriaznivý vývoj v dopravno-bezpečnostnej situácii, ktorý poukazuje na zvýšený podiel dopravných nehôd s tragickým následkom.

Ilustračné foto: minv.sk

S cieľom zlepšiť dopravno-bezpečnostnú situáciu, najmä vo vzťahu k zníženiu následkov dopravných nehôd na živote a zdraví na území Banskobystrického kraja a tiež v súvislosti s očakávaním podstatného nárastu intenzity cestnej premávky v priebehu blížiaceho sa „Sviatku všetkých svätých“ bude dňa 28. októbra 2011 vykonaná celokrajská osobitná kontrola so zameraním na:

• kontrolu dodržiavania ustanovených a obmedzených rýchlostí jazdy vozidiel,

• kontrolu dodržiavania základných povinností vodiča,

• používanie reflexných prvkov u nemotorových účastníkov cestnej premávky počas zníženej viditeľnosti,

• kontrolu na odhaľovanie priestupkov v dynamike cestnej premávky, najmä v súvislosti s porušovaním zákazu predchádzania, nedania prednosti v jazde, ako aj nesprávneho spôsobu jazdy,

• pátranie po osobách a veciach.