Rada primátora mesta pre mimovládne neziskové organizácie pozýva banskobystrické organizácie už na šieste fórum mimovládnych neziskových organizácií mesta Banská Bystrica, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 22. septembra.

RadaMVO_forum_letak-page-001Cieľom fóra je vyhodnotiť plnenie priorít a úloh Rady od jej zvolenia v septembri 2015 a predstaviť nové zámery spolupráce zástupcov mesta Banská Bystrica s mimovládnymi neziskovými organizáciami (MNO). Súčasťou fóra je aj prezentácia odmeňovania dobrovoľníkov a koordinátorov dobrovoľníkov prostredníctvom Dobrokarty a možnosti daňovej asignácie -ako získať 3 % namiesto 2 %. Fórum sa uskutoční od 15.30 do 17.30 hod, v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici.

Po ukončení Fóra bude prebiehať od 17.45 do 18.45 hod, v Záhrade CNK neformálne stretnutie mimovládnych neziskových organizácií. Cieľom tohto neformálneho stretnutia je zmapovanie potenciálu banskobystrických MNO, sieťovanie a zistenie možností spolupráce pri písaní spoločných projektov. Podujatia sú určené pre zástupcov a zástupkyne MNO, primátora mesta, poslancov a poslankyne mesta Banská Bystrica, pracovníkov a pracovníčky mesta Banská Bystrica, dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, aktívnych občanov a občianky. Účasť na podujatiach je bezplatná.