V dňoch 17.- 19. mája 2013 sa opäť zídu rodiny Banskej Bystrice pri príležitosti osláv Dňa rodiny 2013. Podujatie organizuje Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy v spolupráci s mestom Banská Bystrica za účasti mnohých občianskych združení, organizácií a dobrovoľníkov.

DenRodiny2013Rodinné trojdnie odštartuje už v piatok 17. mája duchovnými aktivitami: bohoslužbami a modlitbami banskobystrických cirkví za rodiny. V katedrále sv. Františka Xaverského sa o 18. hodine začne svätá omša za rodiny celebrovaná Mons. Mariánom Chovancom, banskobystrickým diecéznym biskupom.

V sobotu 18. mája v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP 1 budú mať dospelí členovia rodín príležitosť zistiť ako si „upiecť“ šťastnú rodinu vďaka pestrej palete príbehov a životných skúseností rôznych manželských párov. Tak ako do koláča pridávame rôzne prísady, aby nielen dobre vyzeral, ale bol aj chutný, rovnako tak do rodiny potrebujeme vkladať dôležité hodnoty, ktoré pomôžu tomu, aby rodina bola príjemným miestom pre život. Preto dopoludnia (9:30-11:30) budeme hľadať prísady šťastného manželstva (úcta, vzájomná podpora, priateľstvo), popoludní (13:00 – 15:15) potom prísady spokojnej rodiny (prijatie a porozumenie, povzbudzovanie, objavovanie darov, rešpektovanie hraníc, spoločný čas a zábava). Paralelne s programom pre dospelých sú pre deti v Diecéznom pastoračnom centre Jána Pavla II. na Kapitulskej 21 pripravené tvorivé dielne, herňa a klub spoločenských hier. Na záver sa o 15:30 stretnú celé rodiny na Radnici na spoločnej rodinnej „party“, na ktorej spolu ochutnáme niečo z toho, čo sme napiekli.

Nedeľu 19. mája budú môcť aktívne stráviť všetky generácie banskobystrických rodín od najmenších detí po starých rodičov v parku pod Pamätníkom SNP pri hľadaní receptu na šťastnú rodinu. Organizátori sa budú venovať návštevníkom pri zábavných a športových hrách, tvorivých dielňach, výtvarných súťažiach, kvízoch a ďalších aktivitách. Zároveň tu budú prezentovať svoju činnosť prorodinné organizácie a občianske združenia. Nebudú chýbať Občianske združenie Návrat (Rozprávky s Návratom), Bratská jednota baptistov (nafukovacia šmýkačka, pojazdné kníhkupectvo), hasiči (ukážky techniky), Škola u Filipa (slalomová dráha na kolobežkách), Vedecká hračka, Súkromné CVČ Skuteckého (tvorivé dielne pre deti a rodičov), Lesná pedagogika (približovanie dreva pomocou celej rodiny), skauti (uzlovanie a šifrovanie), gymnastika (testovanie fyzickej zdatnosti a obratnosti rodičov a detí), ZŠ Fantázia, Leteckí modelári (statické ukážky modelov, ukážky akrobatiky), Envirofuture (triedenie odpadov pre deti aj rodičov) a mnohí iní.

Pokojné nedeľné chvíle na pódiu spríjemnia vystúpenia folklórnych súborov Dratvárik a Prvosienka. Pre tých skôr narodených bude hrať Swingový orchester ZUŠ Jána Cikkera a kapela Garden s rockovými skladbami 80-tych rokov. Vystrieda ich pop-rockový program dorasteneckého zboru Fusion. Tých najmenších poteší vystúpenie súkromného detského centra Hugo. Malí návštevníci sa spolu so svojimi rodičmi budú môcť zapojiť do veselých pesničiek a tančekov. Nebudú chýbať ani známe osobnosti nášho mesta, ktoré sa so všetkými podelia o svoje skúsenosti pri hľadaní receptu na šťastnú rodinu.

Deň rodiny je občianske podujatie iniciované Organizáciou spojených národov, ktoré sa slávi v mnohých krajinách sveta. Na Slovensku sa podujatie uskutoční vo viac ako 20 mestách a obciach. Hlavnou myšlienkou je: “aby deti otcov mali, aby mali mamy” s podtitulom “príď to povedať nahlas”. Cieľom je podporiť prirodzenú rodinu založenú na manželstve muža a ženy, ktorí s láskou prijímajú deti. Zámerom organizátorov je poukázať na dôležitosť autonómie rodiny, princípu subsidiarity (rodičia sú tí, ktorí majú prirodzené právo na výchovu) a úlohu manželstva (manželstvo je ideálny priestor pre rozvoj dieťaťa, pre vzájomnú lásku a dôveru medzi partnermi).

Ďalšie informácie nájdete na www.denrodinybb.sk