Úrad pre verejné obstarávanie otvoril v piatok 10. januára 2020 v priestoroch Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja svoju prvú kanceláriu stáleho pracoviska.

„Teší ma, že v spolupráci so samosprávou začíname nový rok praktickou ukážkou toho, ako štátny orgán môže byť nápomocný v bežnom živote občanov. Pôsobením našich kolegov v Banskobystrickom kraji chceme pomôcť zlepšiť kvalitu verejných súťaží. Vyhlasovateľom súťaží, či už nimi budú starostovia malých obcí, alebo väčší verejní obstarávatelia, budú naši kolegovia nápomocní pri vzdelávaní, metodickom usmerňovaní a výklade zákona o verejnom obstarávaní. Znamená to, že informácie, ktoré spadajú do pôsobnosti nášho úradu, budú mať z prvej ruky. Takýto bližší kontakt môže pomôcť aj pri podpore špecifických potrieb daného regiónu uplatňovaných v rámci verejných nákupov,“ uviedol predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák.

Činnosť stáleho pracoviska úradu v BBSK posilní verejnú kontrolu pri prerozdeľovaní verejných zdrojov, prispeje k lepšej prevencii pred porušovaním zákona o verejnom obstarávaní a k ďalšej žiadúcej činnosti v prospech verejného záujmu.

„Vážim si a ďakujem predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja pánovi Lunterovi za spoluprácu a možnosť zriadiť kanceláriu nášho stáleho pracoviska v priestoroch ich úradu,“ povedal Miroslav Hlivák.

„Transparentnosť pri výberových konaniach a verejných obstarávaniach patrí medzi priority Banskobystrického kraja. Prerozdeľovanie verejných zdrojov je veľmi zodpovednou a náročnou činnosťou. Preto ma teší, že v našom kraji bude prítomný autor zákonných pravidiel, podľa ktorých sa pri vyhlasovaní súťaží postupuje. Verím, že pôsobením zamestnancov úradu v našom kraji sa čo najviac predíde chybovosti vo verejných súťažiach, že tak ušetríme peniaze pre našich občanov a skvalitníme život v našom kraji,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Úrad pre verejné obstarávanie zriadil svoje stále pracovisko v BBSK v súlade s odporúčaním komisie (EÚ) 2017/1805 z 3. októbra 2017 k profesionalizácii verejného obstarávania a v súlade s projektom činnosti úradu a jeho rozvoja. Stále pracoviská zriadi aj v ďalších dvoch krajoch Slovenska.