Aj tento rok sa v Banskej Bystrici uskutočnilo slávnostné oceňovanie najlepších žiakov v školskom roku 2021/2022 za úspešné reprezentovanie vo vedomostných a umeleckých súťažiach na domácej, okresnej, krajskej či celoslovenskej úrovni. Celkovo bolo v Robotníckom dome počas dnešného poobedia ocenených 35 banskobystrických školákov, pričom jeden z nich získal mimoriadne ocenenie primátora mesta Jána Noska.

Zatiaľ čo minulý rok prevzali najúspešnejší banskobystrickí žiaci základných škôl cenu z rúk primátora mesta Jána Noska v rúškach, tento rok sa uskutočnilo podujatie bez obmedzení a v príjemnej atmosfére. Program odštartovalo vystúpenie detí zo Základnej školy Pieninská 27 v rámci projektu URBACT, do ktorého je zapojená aj Banská Bystrica. Cieľom je integrovať deti a mládež zo sociálne vylúčených oblastí, prostredníctvom skupinovej výučby hudby či scénického umenia v školách.

V školskom roku 2021/2022 bolo ocenených 35 žiakov z ôsmich banskobystrických základných škôl. Ocenení boli za úspechy vo výtvarných, fyzikálnych, technických i literárnych súťažiach, vrátane prednesu poézie či prózy, ale aj v matematických, geografických a dejepisných olympiádach. Mimoriadne ocenenie získal žiak deviateho ročníka Základnej školy Spojová, Martin Kukučka.

„Matúš Kukučka strávil pre svoje zdravotné znevýhodnenie so svojimi spolužiakmi a učiteľmi v triede počas roka málo času. Žiaľ, nemohol absolvovať mnohé aktivity, ktoré sú pre iných žiakov prirodzenou a každodennou súčasťou. Napriek tomu vždy, keď mu to zdravotný stav dovolil, zúčastňoval sa na prezenčnom štúdiu či školských činnostiach. Príkladnou bola aj jeho účasť i práca počas dištančného vyučovania, a to aj vtedy, keď aktivita zdravých spolužiakov slabla.  Je pre nás všetkých príkladom hodným nasledovania a hlbokého uznania,“ hovorí riaditeľka ZŠ Spojová, Šárka Kováčová.

O sprievodný program sa postarali študenti Základnej umeleckej školy Jána Cikkera v Banskej Bystrici hrou na flaute, klavíri či husliach a súčasťou boli aj spevácke vystúpenia.

„Som rád, že som opäť mal tú česť oceniť najlepších žiakov našich škôl. Ešte viac ma teší, že vzájomnú radosť a nadšenie sme nemuseli skrývať za rúškami. Dnes som gratuloval mladým ľuďom, ktorí úspešne reprezentovali nielen seba, ale aj prácu a výchovu svojich pedagógov i rodičov. Aj vďaka ich nasadeniu môžeme byť na týchto žiakov právom hrdí. Som presvedčený, že najmä v súčasnej dobe potrebujeme mladú generáciu, ktorá je zodpovedná, plná entuziazmu a zapálená pre dobrú vec. Všetkým srdečne blahoželám a ďakujem za úspešné reprezentovanie nášho mesta,“ hovorí primátor Ján Nosko.