Stredoslovenské múzeum pripravilo pre svojich návštevníkov ďalšiu časť obľúbeného programu Čo sa skrýva v depozitári. V apríli, kedy vtáci majú svoj medzinárodný deň, pozýva múzeum do Matejovho domu na miniškolu poznávania vtáčích hlasov s názvom Jarné spevy.

Matka príroda nám v nezastaviteľnom cykle času každý rok znova pripomína, že život je silnejší než čokoľvek iné. Dôkazom je príchod jari. Jarná príroda sa prebudila zo zimného odpočinku a obdobie vtáčej romantiky je v plnom prúde už mesiac. Vtáčiky začínajú spievať každý deň v presnom časovom poradí. Vtáčí koncert ešte pred východom slnka svojou hvízdavou muzikou štartuje žltochvost domový.

„Tentokrát sa na podujatí pomyselne spolu vydáme do depozitára prírodných vied, za súborom krehkých zoologických exponátov drobných spevavcov a naučíme sa rozoznávať niekoľko najbežnejších mestských druhov vtákov podľa ich jarných teritoriálnych hlasov,“ hovorí zoologička zo Stredoslovenského múzea Lenka Hrašková.

Na svete žije viac ako 11-tisíc druhov vtákov, ktoré sa od seba, okrem iného, líšia aj spevom. No jedno majú spoločné – takmer všetky najviac štebotajú ráno. Spevavce, ktoré začínajú ráno ako prvé, spievajú do noci najdlhšie. Počas dňa, okolo poludnia, spev takmer celkom stíchne a popoludní vtáčia spevavá aktivita opäť silnie. Ako sa vyznať v spleti rôznych hlasov, ako vyzerajú speváci ukrytí v parkovom kroví a ako si ľahko zapamätať základné hlasy mestských druhov?

„Tak ako v prírode, lesoch, pri vode či na lúkach, tak aj v ľudských sídlach sa v tomto období ozývajú nápadné spevy vyparádených vtáčích mládencov, ktorí si musia zabezpečiť hniezdne teritóriá a svojím spevom presvedčiť náročné samičky, že práve oni sú tou najlepšou voľbou pre založenie nového potomstva. O tom, ako ich bližšie identifikovať, si priblížime na podujatí Jarné spevy,“ dodáva Lenka Hrašková.

Miniškola poznávania vtáčích hlasov s názvom Jarné spevy sa uskutoční v utorok 19. apríla o 17:00 h v Matejovom dome.

Stredoslovenské múzeum v rámci podujatia Čo sa skrýva v depozitári, ponúkne aj vo svojich ďalších pokračovaniach neobjavené a zaujímavé klenoty. V máji etnologička Mária Trubíniová – Trstenská ukáže dary z lásky vo forme vreckoviek, košieľ, piestov a kolovrátkov, ktoré sa nachádzajú vo fonde múzea.