zs ssv skuteckehoBanskobystrická výberová Základná škola Slovenského slobodného vysielača na Skuteckého ulici, ktorá sa v rozšírenej miere venuje výučbe cudzích jazykov, sa dlhodobo drží v popredí hodnotenia základných škôl na Slovensku.

Inštitút INEKO zverejnil tohtoročný rebríček  verejných škôl už v lete, pričom základná škola zo Skuteckého ulice sa umiestnila na treťom mieste v rámci Slovenska. V roku 2013 bola dokonca prvá. V aktualizovanom tohtoročnom rebríčku sa ZŠ SSV zosunula na piatu priečku. Zatiaľ čo letné hodnotenie zohľadňovalo hlavne výsledky testovaní žiakov napríklad v takzvanom monitore deviatakov či v maturitách v prípade stredných škôl, teraz už do neho zahrnuli aj mimoriadne výsledky žiakov a aj informácie o uplatnení absolventov.

Aj keď sa najlepšia banskobystrická základná škola posunula v rebríčku mierne nižšie, napríklad ZŠ Spojová si v ňom polepšila a poskočila po zahrnutí nových kritérií zo 150. až na 70. miesto.

Zahrnutím nových kritérií si oproti letnému rebríčku polepšilo tunajšie Gymnázium J.G.Tajovského, ktoré sa posunulo z 23. na 16. pozíciu a drží si titul najlepšieho v kraji. Medzi strednými odbornými školami má najlepšie výsledky v rámci mestských škôl Stredná zdravotnícka škola či tunajšia Obchodná akadémia.

Rebríček základných škôl – banskobystrické verejné základné školy

Por. Škola Hodnotenie Por. v SR Por. v BBSK
1. ZŠ SSV, Skuteckého 8,7 5 1
2. ZŠ Spojová 7,5 70 5
3. ZŠ Ďumbierska 6,9 157 11
4. ZŠ Pieninská 6,6 209 14
5. ZŠ Moskovská 6,4 237 16
6. ZŠ J.G. T., Gaštanová 5,8 398 26
7. ZŠ Golianova 5,7 416 28
8. ZŠ Sitnianska 5,7 423 29
9. ZŠ Radvanská 5,4 499 39
10. ZŠ Trieda SNP 5,1 565 45
11. ZŠ Jána Bakossa 3,9 751 74

Rebríček stredných odborných škôl – banskobystrické verejné školy

Por. Škola Hodnotenie Por. v SR Por. v BBSK
1. Stredná zdravotnícka škola 6,7 57 9
2. Obchodná akadémia 6,3 84 11
3. SPŠ J. Murgaša 5,6 138 18
4. Spojená škola, Školská 7 4,0 267 30
5. SOŠ hotelových služieb a obchodu, Školská 5 3,9 274 32
6. SOŠ IT, Tajovského 30 2,4 361 40
7. SOŠ, Pod Bánošom 80 1,9 372 42

Ďalšie školy bez hodnotenia.

Rebríček gymnázií – banskobystrické verejné gymnáziá

Por. Škola Hodnotenie Por. v SR Por. v BBSK
1. Gymnázium  J.G.T. 7,1 26 1
2. Gymnázium M.K. 5,6 93 8
3. Katolícke gymnázium Š.M 5,5 102 9
4. Gymnázium A.S. 5,2 118 12
5. Evanjelické gymnázium 5,1 125 15

Samotné INEKO upozorňuje, že posudzuje len verejne merateľné ukazovatele ako výsledky spomenutých testovaní, výsledky štátnych inšpekcií na školách, priemerný počet učiteľov na žiaka a ďalšie kritériá, ktoré nezohľadňujú sociálne zázemie žiakov a študentov či ďalšiu pridanú hodnotu škôl.