Všetkých uchádzačov o štúdium na Univerzite Mateja Bela banskobystrická univerzita pozýva na Dni otvorených dverí.

filozoficka fakulta umb
Budova Filozofickej fakulty UMB na Tajovského ulici.

Pre záujemcov o štúdium budú pripravené kompletné informácie o ponuke a možnostiach štúdia na šiestich fakultách, podrobnosti o prijímacích skúškach na rok 2016/2017 a tiež sprievodný program. V rámci neho sa návštevníci dozvedia o možnostiach štúdia v zahraničí, pripravená je ukážka výučby na jednotlivých fakultách.

V diskusii so súčasnými študentmi sa budú môcť všetci opýtať na študentský život na škole a na skúsenosti so zahraničných pobytov. Návštevníci UMB budú mať možnosť spoznať rôzne spôsoby výučby, ako napríklad prácu tlmočníka v tlmočníckej kabíne, uvidia ukážky študentských robotov, otvorený výtvarný ateliér, môžu absolvovať prehliadku pojednávacej miestnosti na simulované súdne pojednávanie, či prehliadku samovzdelávacieho centra. Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov je pripravená prezentácia Centra krízového riadenia a počítačových simulácií.

Program Dní otvorených dverí UMB

Na všetkých fakultách UMB 12. a 13. 2. 2016

9,30 – 9,50 Privítanie návštevníkov rektorom na fakultách UMB

9,50 – 10,50 Diskusie na 6-tich fakultách na tému „Dobre sa tu študuje“.

11,00 – 14,00 Prehliadka priestorov fakúlt a ukážky vyučovacích aktivít „Čo ťa čaká na fakulte“.

Na Fakulte prírodných vied UMB /Tajovského 40/ v sobotu 13.2. 2016 o 10,00 hod. prednáška Borisa Tomášika „Extrémna jadrová fyzika na UMB.“