Obec Špania Dolina je často vyhľadávaným cieľom výletov pre návštevníkov regiónu Stredné Slovensko. Láka ich jej malebná poloha v prostredí Starohorských vrchov, tradičná architektúra, no najmä bohatá a slávna banícka história. Španej Doline však doposiaľ chýbala významná atraktivita – sprístupnenie podzemia. 

Od tohtoročnej jesene v Španej Doline pribudla vďaka spolupráci obce, Banskobystrického samosprávneho kraja a oblastnej organizácie cestovného ruchu /OOCR/ Stredné Slovensko ďalšia významná atraktivita, ktorou je sprístupnený banský prekop spájajúci Španiu Dolinu s osadou Piesky, nateraz pre peších turistov.

Starostka obce Martina Wilhelmerová priblížila vznik projektu: „Myšlienka sprístupniť prekop, ktorý spája Španiu Dolinu s osadou Piesky, vznikla už v minulých rokoch, keď obec získala prekop do vlastníctva. Som rada, že v roku 2020 boli pre obec alokované finančné prostriedky z Banskobystrického samosprávneho kraja k obnoveniu prekopu, ktorý znova spojí našu obec s osadou Piesky, čím sa vytvorí jedna z historických spomienok na ťažbu medi, ktorá celosvetovo preslávila Španiu Dolinu.“

Bývalý dopravný prekop bol vybudovaný v rokoch 1956 – 1961 spoločnosťou Rudné Bane n.p. Banská Bystrica. Slúžil k doprave haldového materiálu z lokality Piesky na spracovanie do úpravne Rudných baní v Španej Doline. Jeho celková dĺžka je 1,6 kilometra. Práce na sprístupňovaní prekopu začali v roku 2019. Okrem prác v samotnom podzemí, ktoré zahŕňali opravy poškodených miest, vyvezenie napadaného materiálu, výmenu stropných pažníc či doplnenie zhruba 200 metrov chýbajúcich koľají prebehli aj významné vonkajšie úpravy či už na strane zo Španej Doliny alebo v osade Piesky.

Ako uviedol Dušan Roob, riaditeľ Banského múzea Kremnica a realizátor projektu: „Špania Dolina dýcha bohatou baníckou históriou a krásou okolitej prírody. Energia, ktorú v tejto oblasti vložil človek v minulosti do zeme pri ťažbe medi tu vyžaruje dodnes. Práca v bani je fyzicky náročná a nebezpečná. Môžem povedať za všetkých kremnických baníkov, ktorí pracovali na sprístupnení prekopu, že nám bolo cťou podieľať sa na tomto projekte. Tešíme sa, že toto banské dielo znova ožije a spestrí program návštevníkom Španej Doliny. Turistom želáme príjemný zážitok a projektu rozvoj a dlhú životnosť.“

Na oboch stranách prekopu pribudne zázemie pre návštevníkov, kde si budú môcť zakúpiť vstupenku a budú tu vybavení plášťom, prilbou a svetlom. V neposlednom rade budú osadené informačné tabule. Prekop bude pre návštevníkov prístupný od začiatku turistickej sezóny 2022. Vstup bude spoplatnený a možný len so sprievodcom.

„Špania Dolina je jednou z najnavštevovanejších lokalít regiónu. Celú lokalitu sa snažíme riešiť komplexne, s ohľadom nielen na návštevníkov, ale aj domácich obyvateľov a so zreteľom na dlhodobú udržateľnosť. Sprístupnenie prekopu je len jednou časťou celej skladačky, ďalšími sú napríklad riešenie parkovania, podpora a spolupráca etablovaných aktérov v podobe Múzea medi baníckeho bratstva Herrengrund, Historickej ľudovej školy profesora Mistríka, podpory tradičných remesiel a v neposlednom rade nadväznosť na významné projekty, akými sú Európska fuggerovská cesta a Barborská cesta“, informoval riaditeľ OOCR Stredné Slovensko Jiří Pěč.

Banskobystrický samosprávny kraj projekt podporil cez členský príspevok Rozvojovej agentúry BBSK v OOCR vo výške 30 000 eur.

Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja uviedol: „Špania Dolina je jedným z ikonických a najviac fotogenických miest v kraji. Veľmi sa teším, že sme mohli podporiť projekt, ktorý návštevníkom ponúkne ďalšiu možnosť spoznávať toto miesto a banícku históriu, s ktorou je náš kraj veľmi úzko spätý. Oceňujem, že v projekte sa uvažovalo o ekonomickom prínose pre túto lokalitu, verím, že táto atrakcia prispeje k rastu návštevnosti lokality, čo môže stimulovať aj rozvoj služieb poskytovaných miestnymi.“

V ďalšej fáze má OOCR spolu s partnermi v pláne zaobstarať a prinavrátiť do prekopu vláčik a priniesť tak návštevníkom zážitok, aký nezažijú v žiadnom inom zo sprístupnených banských diel na Slovensku.