Univerzita Mateja Bela v stredu, 14. decembra slávnostne „odštartuje“ separovaný zber na celej univerzitnej pôde. Naplní sa tým úsilie projektového tímu EnviroFuture, pozostávajúceho z aktívnych študentov mysliacich ekologicky. Všetky fakulty sa prostredníctvom umiestnených  košov i kontajnerov na plasty a papier spoja a stanú sa dejiskom vytvorenia prvej EkoUniverzity na Slovensku. Tomuto ojedinelému enviromentálnemu projektu sa tak v pomerne krátkom čase podaril úspech v podobe zamerania pozornosti na problematiku životného prostredia a oslovenia cieľovej skupiny študentov či zamestnancov UMB.