Utorok 25. septembra 2018 sa zapísal do kroniky Univerzity Mateja Bela významnými udalosťami. Uskutočnil sa slávnostný akt inaugurácie opätovne zvoleného rektora Vladimíra Hiadlovského. Zároveň prebehlo slávnostné otvorenie v poradí už 27. akademického roka.

Rektor vo svojom inauguračnom prejave zdôraznil význam univerzít ako autonómnych inštitúcií a dôležitosť ich úlohy v meniacej sa spoločnosti. Privítal prváčky a prvákov, ktorých vyzval, aby aktívne využili aspoň časť príležitosti, ktorú im ponúka vysokoškolské štúdium. Prítomní si vypočuli aj príhovor primátora Jána Noska, ktorý mimoriadne pozitívne hodnotil spoluprácu medzi Univerzitou Mateja Bela a mestom Banská Bystrica. Zvlášť vyzdvihol projekt Univerzita mestu – mesto univerzite, v rámci ktorého sú predstavované významné osobnosti nášho regiónu.

Ešte pred akademickou slávnosťou, pri soche Mateja Bela, bolo podpísané Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi Kysuckým múzeom v Čadci a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Jeho podpisom prijali obidve strany spoločný záväzok spolupracovať pri vydávaní doposiaľ nepublikovaných prekladov diela vzdelanca a polyhistora Mateja Bela Notitia Hungariae Novae historico-geographica – Historicko-zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku. Slávnostný charakter podujatia podčiarkol svojím vystúpením husľový virtuóz Peter Michalica.

Výnimočným bolo aj uvedenie suvenírovej eurobankovky vydanej Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zámerom jej vydania je priblížiť budúcim majiteľom osobnosť Mateja Bela, Veľkú ozdobu Uhorska, polyhistora a učenca, ktorého názov nesie univerzita.

V prvý deň predaj eurobankovky prekročil počet 4000 kusov. V stredu bol zároveň spustený predaj cez e-shop, kde si môžu bankovku zakúpiť ďalší zberatelia za sumu 3 eur za kus.