Počas týždňa prebehlo testovanie zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica, vrátane terénnych pracovníkov, na ochorenie COVID-19.

Vo štvrtok, 23. apríla bolo otestovaných 239 zamestnancov zariadení, ktoré spadajú pod Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti a Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici. Ide o zamestnancov Zariadenia pre seniorov Jeseň a KOMUCE, Strediska sociálnych služieb i mestských detských jaslí. Zároveň boli otestovaní všetci terénni pracovníci a opatrovateľky Agentúry sociálnych služieb, zamestnanci Zariadenia núdzového bývania pre rodiny s deťmi KOTVA, Nízkoprahového centra KOTVIČKA a Nízkoprahového komunitného centra KOM PaS.

„Teší ma, že všetci zamestnanci zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, vrátane terénnych pracovníkov, ktorí boli vo štvrtok, 23. apríla testovaní na prítomnosť koronavírusu COVID-19 sú negatívni. Som presvedčený, že je to najmä vďaka včas prijatým opatreniam, ktoré sme podnikli ešte 7. marca. Zároveň je to aj výsledok vysokej disciplíny zamestnancov zariadení sociálnych služieb, terénnych pracovníkov, ako aj klientov samotných. Verím, že ak budeme dodržiavať všetky potrebné opatrenia aj naďalej, toto mimoriadne obdobie zvládneme a koronavírus pošleme do zabudnutia,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Mesto Banská Bystrica prijalo striktné opatrenia vo svojich zariadeniach sociálnych služieb ešte 7. marca 2020. Na základe usmernenia hlavného hygienika Úradu verejného zdravotníctva SR začal od tohto dňa platiť v zariadeniach sociálnych služieb zákaz návštev, pozastavené boli rehabilitačné služby, služby kaderníctva a pedikérske služby, ako aj činnosť denných a komunitných centier. Všetci zamestnanci boli a naďalej sú pravidelne zásobovaní ochrannými pomôckami – dezinfekciou, rúškami i rukavicami.