Stredoslovenská galéria pozýva na tvorivú dielňu s názvom Poézia v obraze k aktuálnej výstave Vizuálna poézia/ Visual Poetry. Augustová tvorivá dielňa pre verejnosť sa začne v sobotu 26. augusta o 13.00 hod, v Bethlenovom dome v Banskej Bystrici.

Výstava Vizuálna poézia/ Visual Poetry mapuje experimentálne formy poézie v posledných dekádach na Slovensku. Prostredníctvom ukážok textov a básní prezentuje jednak literátov, ktorí pracujú s vizualitou básnického textu, súčasne predstavuje tvorbu výtvarníkov, ktorí inklinujú k poézii svojimi autorskými textami.

Medzi vystavujúcich autorov patria Milan Adamčiak, Daniel Hevier, Štefan Moravčík, Michal Murín, Miroslav Nicz, Vladimír Popovič, Peter Šulej, Jiří Valoch a mnohí ďalší.

Na tvorivej dielni návštevníci budú sledovať vzájomný vzťah obrazu a textu, t.j. videného a písaného. Súčasne budú tiež hľadať pomocou pečiatkovej tlače nové výtvarné usporiadania vybraného slova a textu, ako i tvoriť vlastné obrazové kompozície zo slov na základe ich obsahovej kvality.

Tvorivá dielňa je súčasťou programu festivalu Stredoslovenskej galérie Prvý človek bol umelec 2, ktorý od augusta do decembra 2017 ponúka výstavy vizuálneho umenia, filmové premietania, divadlo, autorské čítania, tematizované prednášky, hudobné workshopy a rozmanité tvorivé dielne, ako aj piknik v unikátnej mestskej parkovej záhrade maliara Dominika Skuteckého.