Stredoslovenská galéria pozýva na tvorivú dielňu k výstave Márie Balážovej Geo-Femina, ktorá sa začne v sobotu 27. mája o 13-tej hodine v Praetoriu na Námestí Štefana Moysesa.

Na májovej tvorivej dielni sa návštevníci oboznámia so základnými princípmi geometrickej abstrakcie a so symbolikou geometrických tvarov. Prostredníctvom tvorby kompozícií z jednotlivých farieb, tvarov a línií budú vytvárať vzťahy medzi sebou a okolitým svetom.

Na výstave Geo-Femina predstavuje Mária Balážová svoj ojedinelý variant postgeometrickej maľby. Vo svojich najnovších prácach sa presúva od všeobecných feministických tém k osobným príbehom.

Na pozadí jednoduchej konfigurácie vzniká vizuálny komentár, kde „ženské“ prestáva byť len jednoduchým protikladom k mužskému, ale stáva sa priestorom, v ktorom dochádza k formulovaniu úvah o vzťahoch, rodine, sebaidentifikácii, či striedaní generácií. Tvorivá dielňa, ktorá je vhodná pre dospelých, študentov a rodiny s deťmi od 10 rokov potrvá do 16-tej hodiny.

V prípade záujmu o návštevu tvorivej dielne sa objednajte vopred na telefónnych číslach 048/4701624 alebo 048/4701615, prípadne mailom na adrese edukacne@ssgbb.sk do piatka 26. mája do 12.00 hod.