Júlová tvorivá dielňa Experimenty v maľbe  bude vychádzať z výstavy Juraja Kollára – Obytná zóna. Tvorivá dielňa sa uskutoční v sobotu 30. júla o 13-tej hodine v Praetóriu na Námestí Štefana Moysesa.

unnamedPriestor tvorivej dielne sa stane akýmsi laboratóriom, v ktorom návštevníci môžu experimentovať s maliarskym médiom a súčasne pracovať s myšlienkovými obsahmi a imagináciou. Oboznámia sa s rôznymi maliarskymi technikami, budú skúmať ich výrazové kvality a vytvárať si vlastné postupy. Pomocou maliarskych experimentov budú pracovať so spomienkami na miesto, ku ktorému majú blízky vzťah a reminiscencie následne vrstviť v obrazoch.

Maliar Juraj Kollár predstavuje na výstave Obytná zóna rozsiahly výber zo svojej najnovšej tvorby, pričom väčšia časť diel má svoju výstavnú premiéru. Je stelesnením súčasného umelca – zakotvený doma na Slovensku, vo vzťahoch, ktoré si tu utvoril. Je zároveň kozmopolita a nomád, ktorý rád putuje Európou a vie byť doma aj v iných krajinách. Autor tiež rád pracuje s klasickými maliarskymi žánrami. V jeho tvorbe nájdeme krajiny, portréty, akty, zátišia, figurálne aj animálne kompozície, zaujíma ho gestická, geometrická, abstraktná i „realistická“ figurálna maľba.

Samotný priestor, mesto, v ktorom (práve) žije je pre neho zdrojom množstva umeleckých podnetov. Figurálne momentky zo života, sú akoby len tak náhodou, bez zaostrenia, zachytené objektívom fotoaparátu. Fotografiu Kollár využíva aj v inom zmysle, a to ako skicu motívu svojho druhu. Nevedie ho však už k telesne alebo predmetne vecnému prepisu skutočnosti, ale naopak smerom opačným – k abstrakcii.