Májová tvorivá dielňa pod názvom „Hry s abstrakciou“ sa pre verejnosť uskutoční v sobotu 28. mája o 13.00 hod. v budove Bethlenovho domu.

tvoriva dielnaTvorivá dielňa doplnená o animačnú zložku bude vychádzať z výstavy Miera abstrakcie v konkrétnom živote klesá a bude zameraná na prácu s rôznorodými polohami prezentovaných abstraktných výtvarných diel.

Kolektívna výstava Miera abstrakcie v konkrétnom živote klesá sleduje vyklonené polohy súčasnej abstrakcie smerom ku konceptu, dizajnu či figuratívnosti. Abstraktná zlá maľba, inštalácie komentujúce galerijnú situáciu, vyprázdnený teoretický jazyk o abstrakcii či gentrifikovaný verejný priestor, ktorý ovládol minimalizmus, pokleslý abstraktný dekor v novom administratívnom priestore ale aj participatívne umenie pracujúce formálne s abstrakciou či sound artom. Počas realizácie interaktívnej tvorivej dielne sa návštevníci oboznámia so samotnou výstavou ako i s rozmanitými abstraktnými výtvarnými formami a „pojmoslovím“.

Okrem iného sa návštevníci tiež dozvedia niečo viac o kultovom výtvarnom diele „Čierny štvorec na bielom pozadí“ (1913), ktoré sa stalo jedným z prvých čisto abstraktných obrazov moderného umenia. Následne budú účastníci vytvárať vlastné „bezpredmetné“ kompozície, nachádzať ekvivalenty k daným dielam, pracovať so škvrnou, gestom a vytvárať vlastné interpretácie k prezentovaným umeleckým artefaktom.