ESO MEDIA s.r.o. v spolupráci so Slovenským atletickým zväzom pre vás pripravujú prehľadnejšiu verziu archívu záznamov z atletických podujatí, ktoré sme vysielali a budeme vysielať v priamych prenosoch. Stačí kliknúť na príslušný rok a zobrazí sa vám zoznam záznamov v danom roku a potom si už len vybrať podujatie a kliknutím spustiť záznam. Želáme vám príjemné sledovanie.

Za obsah podstránok TV ESO zodpovedá ESO MEDIA, s.r.o.