Predstavitelia 13 mimovládnych organizácií z Tuniska v rámci 10-dňovej študijnej cesty navštevujú slovenské štátne inštitúcie, ako aj reprezentantov občianskej spoločnosti, aby diskutovali o úlohe občianskej spoločnosti v období prechodu od autoritatívneho režimu k demokracii. V programe majú aj verejné diskusie v Bratislave a Banskej Bystrici.

Jedenásť tuniských lídrov občianskej spoločnosti prišlo na Slovensko v rámci projektu občianskeho združenia PDCS „Úloha občianskej spoločnosti v transformačnom období: zdieľanie slovenskej skúsenosti s Tuniskom“. Počas desiatich dní získajú informácie o zapojení sa slovenských mimovládnych organizácií do procesu transformácie krajiny po zmene režimu v roku 1989, ktoré môžu byť inšpiráciou pre zmeny v Tunisku po minuloročnej revolúcii v krajine. Tunisania v týchto dňoch navštevujú slovenské ministerstvá, Ústav pamäti národa a ďalšie štátne inštitúcie a stretávajú sa so slovenskými mimovládnymi organizáciami angažujúcimi sa v rôznych oblastiach občianskej spoločnosti.

Súčasťou návštevy sú aj verejné diskusie, na ktorých sa slovenská verejnosť bude môcť dozvedieť o vývoji a súčasnej situácii v Tunisku priamo od aktérov udalostí posledných mesiacov. Diskusia v Banskej Bystrici sa uskutoční  v pondelok 14. mája o 17:30 v Záhrade (Centrum nezávislej kultúry) na Námestí SNP 16. Diskusia bude prebiehať vo francúzskom a slovenskom jazyku s tlmočením.

Verejné diskusie, ako aj celý projekt budovania kapacít tuniských mimovládnych organizácií sú organizované občianskym združením PDCS s finančnou podporou SlovakAid.